Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBAE104 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Orta Asya Türk devletlerinin tarihini, kültür ve uygarlıklarını belgeler, bulgular ve araştırmalar boyutunda öğrencilere anlatarak, tarih bilgi ve bilincinin oluşturulmasını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Dursun Ali AKBULUT
Öğrenme Çıktıları
  1. İslam öncesi Türk tarihi ve kültürünün kapsamını açıklayabilme
  2. İslam öncesi Türk tarihi ve kültürünün kaynaklarını açıklayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A. Taşağıl, Göktürkler I-III, Ankara, 2009.B. Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, 1968.B. Ögel, Türk Mitolojisi I, Ankara, 1971.B. Ögel, Türk Kültürünün gelişme Çağları, Ankara, 1979.B. Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi I-II, Ankara, 1981.G. Nemeth, Attila ve Hunları, Ankara, 1982.İ. Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ankara, 1977.J. P. Roux, Türklerin Tarihi, İstanbul, 2010.R. Grousset, Bozkır İmparatorluğu, Ankara, 1980.L. N. Gumiliev, Eski Türkler, İstanbul, 1999.L. Rasonyi, Tarihte Türklük, Ankara, 1971.O. Karatay, Hazarlar, Ankara, 2016.P. B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Ankara, 2002.R. N. Frye, Orta Asya Mirası, Ankara, 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İslam öncesi Orta Asya'da kurulan Türk Devletlerinin tarihini, kültür ve uygarlıklarını, gelişme düzeylerini, komşu devletlerle ilişkilerini, kısacası toplum hayatını birinci derecede etkileyen olaylarını içerir. Bu çerçevede Orta Asya'da kurulan ilk Türk Devleti olarak kabul gören Asya Hun Devleti ile Avrupa Hun Devleti, Göktürk Kağanlığı, Uygurlar, Kırgızlar, Hazarların siyasi tarihleri de konunun kapsamı dahilindedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İslam öncesi Türk tarihi, kültürü ve uygarlıklarına ait başlıca kaynaklar; Türk adı, Türk soyu, Türklerin anayurdu, Komşu devletler
2.Asya Hun Devleti'nin kurulması, Devlet teşkilatı, Mete'nin Türk birliğini gerçekleştirmesi
3.Mete'den sonra Asya Hun Devleti; Asya Hun Devleti'nin yıkılması
4.Avrupa Hunları ve Attila
5.Avrupa Hunlarının sonu
6.I. Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu
7.II. Göktürk Kağanlığı ve Kağanlığın yıkılışı
8.Uygur Kağanlığı ve Kağanlığın yıkılışından sonra Uygurlar:a. Turfan Uygur Devletib. Kansu Uygur Devleti
9.Ara Sınav haftası
10.Kırgızlar ve Kağanlığın sonu; Hazar Kağanlığı
11.Hazar-Arap, Hazar-Bizans ilişkileri, Hazar Kağanlığının yıkılışı
12.Eski Türk Dini
13.Eski Türklerde kurganlar
14.Türklerde alfabe ve Yazıtlar
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav199
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Gösterme14228
Toplam75