Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGMB101 Eğitime Giriş 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin bu ders kapsamında eğitimin önemini kavraması , eğitime etki eden etkenler hakkında bilgi edinmesi, toplumsal bir sistem olarak eğitim kurumunu tanıması,Eğitimin ve öğretmenliğin önemini anlamasını amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Abdulnasır Bayram
Öğrenme Çıktıları
  1. Eğitimin amaç ve ilkelerini bilir
  2. Eğitimin Felsefi, psikolojik, sosyal, ekonomik,tarihi, hukuki ve politik temellerini tartışabilir.
  3. Eğitim ile diğer toplumsal kurumlar arasındaki ilişkiyi bilir.
  4. Eğitimdeki yeni eğilim ve yaklaşımları bilir.
  5. Öğretmenlik mesleğinin ilkelerini bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ergün, Mustafa, Eğitim ve Toplum, Eğitim Sosyolojisine Giriş,1987, İnönü Üniversitesi yayınları, MalatyaEditör Kıroğlu,Kasım- Elma, Cevat,Eğitim bilimine Giriş, 2017, Pegem Yayınları, AnkaraEditör: Saylan ,Nevin,Eğitim Bilimine giriş, 2007, Anı Yayınları AnkaraÖzyurt, Selahattin, Öğretmenlik Mesleğine Giriş,1999,Değişim Yayınları, AdapazarıÖzdemir, Çağatay, Eğitim Bilimine giriş, 2006, Ekinoks Eğitim Danışmanlık Hizmetleri,AnkaraVarış, Fatma, Eğitim Bilimine Giriş, 1988, Ankara üniversitesi Yayınları, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaç ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi;Eğitimin hukuki, sosyal, kültürel ,tarihi, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri;eğitim bilimlerinde yöntem; eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf;öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler;yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Öğrencilerle tanışma, dersle ilgili genel bilgiler. Aktif öğretim yöntemleri
2. Temel kavramlar. Aktif öğretim yöntemleri
3. Eğitimin amaçları ve işlevleri. Aktif öğretim yöntemleri
4.Eğitimin tarihi temelleri. Aktif öğretim yöntemleri
5.Psikolojik temelleri. Aktif öğretim yöntemleri
6.Eğitimin hukuki temelleri. Aktif öğretim yöntemleri
7.Eğitimin sosyal temelleri. Aktif öğretim yöntemleri
8. Eğitimin Kültürel temelleri. Aktif öğretim yöntemleri
9.ARA SINAV Aktif öğretim yöntemleri
10.Eğitimin felsefi temelleri. Aktif öğretim yöntemleri
11.Eğitimde yöntem. Aktif öğretim yöntemleri
12.Eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf. Aktif öğretim yöntemleri
13.Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler. Aktif öğretim yöntemleri
14.Yirmi birici yüzyılda eğitimle ilgili yeni yönelimler. Aktif öğretim yöntemleri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12112
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Toplam78