Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ103 Sosyal Psikoloji 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sosyal Psikolojinin tanımı, yöntem, tarihsel gelişim; sosyal etki ve uyma, sosyal algı, iletişim ve propaganda, tutum ve tutum değişimi, grup yapısı ve dinamiği, liderlik, kültür ve benlik gibi sosyal psikoloji içerisinde yer alan konular hakkında bilgi sahibi olmak ve olayları sosyal psikolojik düzeyde analiz edebilme yeteniğinin gelişimine katkı sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Niyazi Usta
Öğrenme Çıktıları
  1. Somut bireyi somut yaşam evreni içinde tasarlayarak, yaşam evrenlerinin değişme koşulları içinde bireysel duygu ve davranışların değişebilirliği üzerinde öngörülerde bulunabilmek.
  2. Kuramsal yaklaşımları farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünmek ve analiz etmek.
  3. Öğrenicilere, daha ilerideki çalışmalarını bağımsız yapabilmeleri için gerekli öğrenme becerilerini kazandırmak.
  4. İncelenen nesne ve toplumsal olaylarla ilgili sosyolojik bir bakış açısı geliştirerek, toplumsal gelişmenin ve insan davranışlarının neden ve sonuçları üzerinde, ayrıntılı bir biçimde oluşturulan ve sürekli düzeltilmeye açık yargılara varabilme becerisini kazandırmak.
  5. Ders konularıyla ilgili ana kavramların içeriğini bilmek ve kavramların bağlantılı olduğu diğer konuları çıkarsayabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Günümüzden İnsan ve İnsanlar
2. Jonathan L. Freedman, David O. Sears, J. Merrill Carlsmith, Sosyal Psikoloji
3. David Krech ve Richard S. Crutchfield, Sosyal Psikoloji
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Sosyal psikolojinin tanımlanması ve tarihsel gelişim, Sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem, Bilimsel yöntemin mantığı, amaçları, Sosyal etki ve uyma davranışını etkileyen ortamsal etkenler, Grubun davranış üzerine etkileri, Sosyal Etki ve Uyma, Tutum nedir?, Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar, İletişim ve propaganda, Sosyal Biliş, Grup yapısı ve dinamikleri, Grup yapısı ve değişimi, Sosyalleşme, Sosyal Gelişim, Kültür ve Benlik
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sosyal psikolojinin tanımlanması ve tarihsel gelişim
2.Sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem, Bilimsel yöntemin mantığı, amaçları
3.Sosyal etki ve uyma davranışını etkileyen ortamsal etkenler
4.Grubun davranış üzerine etkileri
5.Sosyal Etki ve Uyma
6.Tutum nedir?
7.Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar
8.İletişim ve propaganda
9.Sosyal Biliş
10.Grup yapısı ve dinamikleri
11.Grup yapısı ve değişimi
12.Sosyalleşme
13.Sosyal Gelişim
14.Kültür ve Benlik
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi31133
Toplam125