Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ104 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste, Eski çağ nedir?, özellikleri nelerdir? Uygarlık ve kültür kavramları ve aralarındaki farklar nelerdir? gibi vb. sorulara cevap aranacaktır. En eski uygarlıkların başında gelen Mısır uygarlığı ve siyasi tarihi üzerinde durulacaktır. Yakın coğrafyamızda yer alan ve hem Anadolu hemde Türk tarihine siyasi etkilerde bulunan ve kültür ve uygarlığımıza katkı sağlayan İran'ın siyasi, kültür ve uygarlık tarihi hakkında bilgi verilecektir. Mezopotamya’da kurulan Sümer, Akad, Babil, Assur devletleri, siyasi ve gerek kültürel gerekse uygarlık alanında sağladığı katkılar anlatılarak günümüze olan etkileri üzerinde durulacaktır. Anadolu uygarlığı ile Hatti, Hitit, Lidya, Frigya, İyon ve Urartular devletleri, siyasi gelişmeleri, dünya kültür ve uygarlık tarihine katkılarına değinilecektir. Girit, Yunan ve Ege kültürleri olarak da bilinen Akdeniz kültür ve uygarlığını klasik ve klasik öncesi dönemde incelenecektir. Ayrıca Roma İmparatorluğu’nun hakimiyetine kadar Anadolu'daki siyasi ve kültürel gelişmeleri ele alıp açıklayacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Eskiçağ siyasi tarihinin zaman ve mekan sınırını kavrar
  2. Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı alanındaki kronolojiye hakim olur.
  3. Günümüz uygarlığı ile eskiçağ uygarlıkları arasındaki sürekliliği fark eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İplikçioğlu, B. (1990), Eskiçağ Tarihinin Anahatları I, Eskidoğu, Marmara Üniversitesi Yay. İstanbulTekin, Oğuz,(2009), Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim Yay. İstanbul1. Freeman, C. (2005), Mısır Yunan ve Roma, Antik Akdeniz Uygarlıkları, Dost Kitabevi, Ankara2. Friedell, E. (2006), Mısır ve Antik Yakındoğu’nun Kültür Tarihi, Dost Kitabevi, Ankara3. Friedell, E. (2004), Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Dost Kitabevi, Ankara4. Sevin, V., (2001), Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, TTK, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Eskiçağ tarihinin kapsamı ve kaynakları; Akdeniz uygarlığının önemli merkezleri (Mısır, İran, Mezopotamya, Yunan/Helen, Roma vs.) ve Anadolu’da kurulan uygarlıklar; diğer antik uygarlıklar; Eskiçağ uygarlıklarının insanlığın gelişimine etkileri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Eskiçağ Tarihi’nin tanımı, Eskidoğu kavramının açıklanması, coğrafi olarak sınırlar ve eskiçağ tarihine yardımcı kaynaklar
2.Mısır tarihine giriş, coğrafi bilgiler ve kaynaklar, Mısır siyasi tarihi, eski, orta, yeni krallık ve Pers istilası ve sonrası.
3.Mısır uygarlığı: Devlet teşkilatı, ordu, toplumsal yapı, din, hukuk, ekonomi, kültür ve sanat.Asurlar, Dağ Kavimleri ve Mezopotamya uygarlığı; Hukuk, Ekonomi, Din, Kültür ve Sanat
4.İran coğrafyası ve Pers hakimiyetine kadar İran; Pers egemenliği ve Hellenistik dönemde İran tarihi.
5.İran uygarlığı: Devlet teşkilatı, ordu, toplumsal yapı, din, hukuk, ekonomi, kültür ve sanat.
6.Mezopotamya tarihine giriş ve bölgenin coğrafyası. Sümerler, Akadlar, Babilliler.
7.Asurlar, Dağ Kavimleri. Mezopotamya uygarlığı: Devlet teşkilatı, ordu, toplumsal yapı, din, hukuk, ekonomi, kültür ve sanat.
8.Anadolu tarihine giriş ve bölgenin coğrafyası. Hattiler, Hititler, Lidyalılar.
9.Frigyalılar, İyonlar, Urartular. Anadolu uygarlığı: Devlet teşkilatı, ordu, toplumsal yapı, din, hukuk, ekonomi, kültür ve sanat.
10.Ara Sınav
11.Eski Batı kavramı ve Eski Batı coğrafyası. Eski Batı Tarihinin kaynakları, Girit Dönemi, Yunanistan’da Akalar ve Karanlık Çağlar M. Ö 1200-800.
12.Beşinci ve Dördüncü Yüzyıllarda Atina Halkı: Köleler, Atina ve Sparta’da Kadın, Atina Demokrasisi ve Yunan Dünyasının gerilemesi
13.Arkaik Dönem, M.Ö 800-500, Yunan alfabesinin ortaya çıkışı ve Literatür, Kent devletlerinin kuruluşu
14.Kolonizasyon dönemi ve kurulan koloniler, Siyasal Değişimler, Tiranlar ve yeni toplum düzeni, Solon ve Kleisthenes Reformları, Klasik Dönem, Pers Yunan Savaşları , 479’dan sonra Sparta ve Atina, Delos Birliği
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14570
Bireysel Çalışma14684
Toplam156