Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ106 Felsefe 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Felsefenin ne olduğunu, felsefenin kavramlarını problemlerini ve ele aldığı konuları lisans seviyesinde öğrenmek. öğrencide eleştirel düşünmenin vev hayatın anlamı üzerinde bakış açılarını geliştirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Cevdet Kılıç
Öğrenme Çıktıları
  1. 1. Felsefenin bilimlerle ilişkisini yorumlar.
  2. 2. Felsefe düşünürlerini tanır ve onların fikirlerini değerlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ARİSTO (1985), Metafizik, çv.A.Arslan, İzmir.
ARSLAN, Ahmet (1999), Felsefeye Giriş, Ankara, 4. baskı.
ASTER, Ernest Von (1943), Felsefe tarihi Dersleri, (çv. M.Gökberk), İstanbul.
BİRANT, Karman (1964), İlkçağ Felsefesi Tarihi, Ankara.
BOLAY, S. Hayri (1979), Felsefî Doktrinler Sözlüğü, İstanbul.
KEKLİK, Nihat (1978), Felsefe, İstanbul.
KEKLİK, Nihat (1982), Felsefenin İlkeleri, (I-II) İstanbul.MENGÜŞOĞLU, Takiyyettin (1983), Felsefeye Giriş, İstanbul.
MENGÜŞOĞLU, Takiyyettin (1976, Fenomenoloji ve Nicolai Hartman, İstanbul
ÜLKEN, Hilmi Ziya (1957), Felsefeye Giriş, Ankara, (1-2).
ÜLKEN, Hilmi Ziya (1972), Genel Felsefe Dersleri, Ankara.
ÜLKEN, Hilmi Ziya, Bilgi ve Değer, Ankara, Kürsü Yayınları.
YETKİN, Suud Kemal (1979), Estetik ve Ana Sorunları, İstanbul.
RUSSELL, Bertrand (1973), Batı Felsefesi Tarihi, (Çv. M.Sencer), İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Felsefe hakkında genel bilgi, felsefe, filozof, felsefenin dayandığı esaslar,
2.Felsefi düşünüşün özellikleri, felsefenin ana meseleleri
3.Felsefenin ana meseleleri, felsefenin bölümleri
4.Felsefe tarihi felsefe tarihinin önemi ve alt dalları
5.Bilgi nedir? bilgi çeşitleri nelerdir? Epistemoloji
6.Bilginin kaynağı ve değeri meselesi.
7.Bilim Felsefesi, bilim tarihi, felsefe bilim ilişkisi, bilimin felsefenin konusu olması
8.Bilimin değeri meselesi, bilimlerin sınıflandırılması
9.Vize İmtihanları
10.Varlık Felsefesi
11.Ahlak Felsefesi
12.Siyaset ve sanat felsefesi
13.Din felsefesi
14.Çağdaş felsefi akımlar ve yaklaşımlar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi31133
Toplam125