Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını sağlama ve disiplinler arası bir bakış açısıyla eğitim bilimini inceleyebilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assistant Professor Kasım Kıroğlu
Öğrenme Çıktıları
  1. Eğitimde kullanılan araştırma yöntemlerini kavrayabilir.
  2. Türk milli eğitim sisteminin yapısı ve özelliklerini tartışabilir.
  3. Eğitimle ilgili temel kavramları açıklayabilir.
  4. Eğitimde alternatif bakış açılarını karşılaştırır
  5. Eğitimin felsefi, psikolojik, sosyal, ekonomik, politik ve hukuksal temellerini tartışabilir.
  6. Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini açıklayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Kıroğlu, K. & Elma, C. (Ed.) (2009). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
[2] Başaran,İ.E.(2007).Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ekinoks Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Eğitim ile İlgili Temel Kavramlar
2.Eğitimin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve İşlevleri
3.Eğitimin Tarihsel Temelleri
4.Eğitimin Felsefi Temelleri
5.Eğitimin Sosyal Temelleri
6.Eğitimin Psikolojik Temelleri
7.Eğitimin Hukuksal Temelleri
8.Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı Ve Özellikleri
9.Ara Sınav
10.Eğitimin Ekonomik Temelleri
11.Eğitimin Politik Temelleri
12.Eğitim Biliminde Araştırma Yöntemleri
13.Eğitim Sisteminde Öğretmenin Rolü, Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Uygulamalar ve Gelişmeler
14.21.Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Rapor Hazırlama120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11333
Toplam125