Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ201 Türkiye Fiziki Coğrafyası 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye'nin fiziki coğrafya özelliklerini ve bu özellikleri ortaya çıkaran süreçleri coğrafya biliminin ilkeleri doğrultusunda anlama ve değerlendirme becerisi kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.doç.dr. Nevin Özdemir
Öğrenme Çıktıları
  1. Türkiye\'nin Doğal ortam özelliklerinin insan yaşamına etkilerini değerlendirebilmeleri
  2. Öğrencilerin Türkiye'nin doğal ortam özelliklerini açıklayabilmeleri
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cemalettin Şahin, Hayati Doğanay, N.Ali Özcan (2007). Türkiye Coğrafyası (Fiziki-Beşeri-Ekonomik-Jeopolitik),Gündüz Eğitim Ve Yayıncılık, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
Türkiye’nin jeolojik yapısı, jeomorfolojik özellikleri, akarsular, göller ve denizler, iklimi, toprakları ve korunması, Türkiye bitki örtüsü, doğal hayvan toplulukları. Türkiye'nin coğrafi konumu ve sonuçları, Türkiye'nin alan özellikleri, Türkiye'nin jeolojik yapısı, Türkiye'nin yeryüzü şekilleri (iç ve dış kuvvetler), Türkiye'nin yeryüzü şekilleri (dağlar), Türkiye'nin yeryüzü şekilleri (platolar,ovalar), Türkiye'nin topografya çeşitleri (flüvyal topografya, Karst topografyası), Türkiye'nin topografya çeşitleri (Buzul ve volkan topografyası), Türkiye'nin hidrografik özellikleri, Türkiye'nin toprak ve bitki coğrafyası, Türkiye'de doğal afetler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş (dersle ilgili kaynaklar ve dersin işlenişi ve konular hakkında genel bilgi)
2.Türkiye'nin Coğrafi konumu ve sonuçları, Türkiye'nin alan özellikleri
3.Türkiye'nin jeolojik yapısı
4.Türkiye'nin yeryüzü şekilleri (iç ve dış kuvvetler)
5.Türkiye'nin yeryüzü şekilleri (dağlar)
6.Türkiye'nin yeryüzü şekilleri (platolar,ovalar)
7.Türkiye'nin topografya çeşitleri (flüvyal topografya, Karst topografyası)
8.Türkiye'nin topografya çeşitleri (Buzul ve volkan toğografyası)
9.Arasınav
10.Türkiye iklimi
11.Türkiye iklimi
12.Türkiye'nin hidrografik özellikleri
13.Türkiye'nin toprak ve bitki coğrafyası
14.Türkiye'de doğal afetler.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Derse Katılım1420
Rehberli Problem Çözümü1420
Ev Ödevi120
Toplam620
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ev Ödevi12424
Toplam100