Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ202 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dünya genelinde insan ve insan faaliyetlerini coğrafi düşünce ilkeleri (dağılış, bağlantı, sebep ve sonuç) doğrultusunda algılayabilme ve açıklayabilme becerisi sağlayabilmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Nevin Özdemir
Öğrenme Çıktıları
  1. İnsan ve insan faaliyetleriyle ilgili bilgilerini sosyal bilgiler eğitiminde kullanma becerisi
  2. Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin, coğrafi çevre özelliklerine göre farklılık gösterdiğini kavrama ve özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularında yaşanılan yerin coğrafyasının etkilerini yorumlama becerisi
  3. Coğrafya eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri, istatistik metotları ve görsel materyalleri kullanabilme becerisi.
  4. Beşeri ve ekonomik coğrafya bilgilerini güncel yaşamda kullanma becerisi
  5. Dünyadaki coğrafi farklılıkları göz önünde bulundurarak eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
  6. Hızlı nüfus artışı, enerji kaynaklarının kullanımı, gelir dağılımı, kültürel farklılıklar ve çevre sorunları gibi ulusal ve uluslar arası problemleri bilme ve bu sorunları insan-çevre etkileşimi çerçevesinde değerlendirebilme becerisi.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Şahin, C. (editör) (2010), Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
2. Tümertekin, E.; Özgüç, N. (2002), Beşeri Coğrafya İnsan-Kültür-Mekan, Çantay Kitapevi, İstanbul.
3. Tümertekin, E.; Özgüç, N. (1999), Ekonomik Coğrafya:Kalkınma ve Küreselleşme, Çantay Kitapevi, İstanbul.
4. Atalay, İ. (2001). Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Meta Basım, İzmir.
5. Doğanay, H. (2002) Ekonomik Coğrafya I: Doğal Kaynaklar, Aktif Yayınevi, Erzurum.
6. Doğanay;H. (2003). Coğrafyaya Giriş II-Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Aktif Yayınevi, Erzuru
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Beşeri ve Ekonomik Coğrafyanın coğrafya bilimi içerisindeki yeri, konuları ve diğer bilim dallarıyla ilgisi; ders içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması. Nüfus Coğrafyası (Nüfus artışı, Nüfus Hareketleri, nüfus dağılışı, Nüfus politikaları) Nüfus Coğrafyası (Nüfusun sosyal ve ekonomik nitelikleri, göçler) Yerleşme coğrafyası ( Kavramlar, dağılış, yerleşme tipleri, meskenler) Kültür Coğrafyası ( kavramlar, kültür bölgeleri ve dağılışı) Ekonomik Coğrafya ( tarım ve ormancılık) Ekonomik Coğrafya (gıda kaynakları) Ekonomik Coğrafya ( sanayi) Ekonomik Coğrafya ( Madenler ve enerji kaynakları) Dersin değerlendirilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Beşeri ve Ekonomik Coğrafyanın coğrafya bilimi içerisindeki yeri, konuları ve diğer bilim dallarıyla ilgisi; ders içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması
2.Nüfus Coğrafyası (Nüfus artışı, Nüfus Hareketleri, nüfus dağılışı, Nüfus politikaları)
3.Nüfus Coğrafyası (Nüfusun sosyal ve ekonomik nitelikleri, göçler)
4.Yerleşme coğrafyası ( Kavramlar, dağılış, yerleşme tipleri, meskenler)
5.Kültür Coğrafyası ( kavramlar, kültür bölgeleri ve dağılışı)
6.Ekonomik Coğrafya ( tarım ve ormancılık)
7.Ekonomik Coğrafya ( tarım ve ormancılık)
8.Ekonomik Coğrafya (gıda kaynakları)
9.ARASINAV
10.Ekonomik Coğrafya ( sanayi)
11.Ekonomik Coğrafya ( sanayi)
12.Ekonomik Coğrafya ( Madenler ve enerji kaynakları)
13.Ekonomik Coğrafya ( Madenler ve enerji kaynakları)
14.Ekonomik Coğrafya ( Madenler ve enerji kaynakları)Dersin değerlendirilmesi.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav120
Quiz115
Derse Katılım145
Toplam105
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Ev Ödevi12424
Toplam100