Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ203 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Orta Asya Türk Devletlerinin tarihini, kültür ve uygarlıklarını belgeler, bulgular ve araştırmalar boyutunda öğrencilere anlatarak, tarih bilgi ve bilincinin oluşturulmasını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT
Öğrenme Çıktıları
  1. İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü'nün kapsamını açıklayabilme
  2. İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü'nün kaynaklarını açıklayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
B.Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, 1968.B.Ögel, Türk Mitolojisi I, Ankara, 1971.B.Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Ankara, 1979.B.Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu TarihiI-II, Ankara, 1981.G. Nemeth, Attila ve Hunları, Ankara, 1982.İ.Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ankara, 1977.J. P. Roux, Türklerin Tarihi. İstanbul, 2010.R.Grousset, Bozkır İmparatorluğu, Ankara 1980.L.N. Gumiliev, Eski Türkler, İstanbul, 1999.L.N.Gumilev, Hunlar, İstanbul, 2013.L.Rasonyi, Tarihte Türklük, Ankara, 1971.Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Ankara, 2002.Richard N.Frye, Orta Asya Mirası, Ankara, 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
İslam öncesi Orta Asya'da kurulan Türk Devletlerinin tarihini, kültür ve uygarlıklarını, gelişme düzeylerini, komşu devletlerle ilişkilerini, kısacası toplum hayatını birinci derecede etkileyen olaylarını içerir. Bu çerçevede Orta Asya'da kurulan ilk Türk Devleti olarak kabul gören Asya Hun Devleti, Avrupa Hun Devleti, Akhunlar ve I. Göktürk Kağanlığının siyasi tarihleri de konunun kapsamı içerisindedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. İslam Öncesi Türk Tarihi, Kültürü ve Uygarlıklarına ait Başlıca Kaynaklar, Türk Adı, Türk Soyu, Türklerin Anayurdu, Komşu Devletler.
2.Asya Hun Devleti'nin Kurulması, Devlet Teşkilatı, Mete'nin Türk Birliğini Gerçekleştirmesi
3.Mete'den Sonra Asya Hun Devleti, Hun Devletinin Yıkılması.
4.Avrupa Hunları ve Attila
5.Avrupa Hunlarının Sonu
6.I. Göktürk Kağanlığı'nın Kuruluşu
7.Vize haftası
8.II. Göktürk Kağanlığı ve Yıkılışı
9.Uygur Kağanlığı ve Kağanlığın Yıkılışından Sonra Uygurlar: a) Turfan Uygur Devletib) Kansu Uygur Devleti
10.Türklerde alfabe ve edebiyat: Yazıtlar
11.Türklerde Din
12.Türklerde Kurgan
13. Hazar Kağanlığı
14.Final haftası
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav199
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam75