Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ204 Antropoloji 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Antropolojinin sosyal bilimlerin temel tartışmalarına sağladığı bilgi ve kavrayış düzeylerini anlamak, sosyoloji, tarih gibi disiplinlerle ortak noktalarını görüp antropolojik bakış açısını edinmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Niyazi Usta
Öğrenme Çıktıları
  1. Kuramsal yaklaşımları farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünmek ve analiz etmek
  2. Somut bireyi somut yaşam evreni içinde tasarlayarak, yaşam evrenlerinin değişme koşulları içinde bireysel duygu ve davranışların değişebilirliği üzerinde öngörülerde bulunabilmek
  3. Ders konularıyla ilgili ana kavramların içeriğini bilmek ve kavramların bağlantılı olduğu diğer konuları çıkarsayabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. İnsan ve Kültür, Bozkurt Güvenç, Remzi Kitabevi,1991
2. Sosyal Antropoloji, E. Evans Pritchard, Birey yayıncılık, 2005
3. Antropoloji, İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, Conrad Phillip Kottak, Ütopya yayınevi, 2008
4. Kültürel Antropoloji, William A. Haviland ve diğerleri, Kaknüs yayınları, 2008
5. Sosyal ve Kültürel Antropoloji, John Monaghan&Peter Just, Dost Kitabevi yayınları, 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Antropolojinin tanımı ve kapsamı, çalışma alanları, yöntemi; antropolojinin gündelik yaşamla ilişkisi; ilk insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı, insanoğlunun geçim şekillerinin evrimi; akrabalık sistemleri ve sosyal örgüt, siyasal örgütlenmelerin ortaya çıkışı, toplumsal tabakalaşma, toplumsal cinsiyet, din, dil, birey ve kültür gibi antropolojinin çalışma konuları; ülkemiz ve dünyadan belli başlı antropologlar, bunların çalışma alanları ve çalışmalarından örnekler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Antropoloji, kuramsal kapsamı
2.Antropolojinin alt disiplinleri
3.Kültür, tanımı, içeriği
4.Kültür kuramları
5.Akrabalık ve Soydanlık
6.Din
7.Dil
8.Toplumsal Cinsiyet
9.Etnik aidiyet ve etnik ilişkiler
10.Evlilik ve Aile kurumları
11.Antropolojik açıdan siyasi örgütlenmeler
12.Antropolojide çağdaş sorunlar ve yaklaşımlar
13.Türkiye'de Antropolojik Çalışmalar
14.Türkiye'de Antropolojik Çalışmalar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav170
Quiz130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14114
Ev Ödevi11313
Toplam75