Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ207 Temel Hukuk 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cüneyt Mumcu
Öğrenme Çıktıları
  1. Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayırt eder.
  2. Hukuk sistemlerini sayar ve her birinin özelliklerini sıralar.
  3. Hukuk kurallarını hiyerarşik olarak sıralar.
  4. Türk hukuk sisteminin sorunları hakkında yorumlarda bulunur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2008.
2- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005.
3- Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006.
4- Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitabevi, Ankara 2006.
5- A. Ş. Gözübüyük, Hukuka Giriş, Turhan Kitabevi, Ankara 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel hukuk kavramlar, toplumsal düzen ve hukuk kuralları, hukuki olaylar ve hukuki işlemler, hukuk sistemi, Türk hukuk sisteminin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki yapısı, eğitim-hukuk ilişkileri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Toplumsal düzen, toplumsal düzen kuralları ve hukukun toplumsal düzen kuralları arasındaki yeri, ilişkisi ve ayırt edici yanları
2.Hukukun çeşitli açılardan tanımlanması ve hukukun başlıca amaç ve işlevleri
3.Hukukta yaptırım ve çeşitli hukuk alanlarından yaptırım örnekleri
4.Başlıca hukuk sistemleri
5.Hukukun temel kollara ayırımı
6.Özel hukuk bilgisi (I)
7.Özel hukuk Bilgisi (II)
8.AraSınav
9.Kamu hukuku bilgisi
10.Türk pozitif hukukunun genel hatlarıyla tanıtımı
11.Hukukun çeşitli açılardan uygulanması
12.Hak kavramı ve hak sahipliği ve ehliyet
13.Hukuksal işlem ve eylemler
14.Hukukta sorumluluk
15.Hukukta sorumluluk
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11111
Toplam75