Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ208 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme 927001 2 4 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilimsel ve teknolojik değişimin ışığında toplumsal değişimi ve insan ilişkilerine eleştirel bir bakış geliştirmek...
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Nevin Özdemir
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilim ve teknolojinin değişiminin etkilerini görebilme becerisi edinmek.
  2. Sosyal değişimin yüzyıllar boyu takibini yapabilme ve bunu aktarabilmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Bahri Ata, Pegem Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bilim, Teknoloji; Kavramsal Çerçevesinin İzahı Sosyal Değişmenin Tanımlanması Sosyal Bilgiler Alan Öğretimi Çerçevesinin Mahiyeti Sosyal Bilimle kastedilen nedir? Unsurlarının tanıtılması M.E. Bakanlığının Belirlediği Öğretim Alanına göre İlgili Ünitelerin Değerlendirilişi Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişimin arasındaki ilişkilere yaklaşımlar Bilim Teknoloji Sosyal Değişme ilişkisini ilköğretim öğrencilerine göre izah yolları İlkçağlarda Bilim ve Teknoloji ve Kültür üretmedeki Etkileri Ortaçağda Bilim ve Teknoloji, Sosyal Değişme Yeni ve Yakınçağda Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Türk Kültüründeki bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve sosyal değişmeye etkileri Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Askeri ve Siyasi Sonuçları İnternet ve Toplumsal Değişme İlişkisi Genel Değerlendirme
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim, Teknoloji; Kavramsal Çerçevesinin İzahı
2.Sosyal Değişmenin Tanımlanması
3.Sosyal Bilgiler Alan Öğretimi Çerçevesinin Mahiyeti
4.Sosyal Bilimle kastedilen nedir? Unsurlarının tanıtılması
5.M.E. Bakanlığının Belirlediği Öğretim Alanına göre İlgili Ünitelerin Değerlendirilişi
6.Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişimin arasındaki ilişkilere yaklaşımlar
7.Bilim Teknoloji Sosyal Değişme ilişkisini ilköğretim öğrencilerine göre izah yolları
8.İlkçağlarda Bilim ve Teknoloji ve Kültür üretmedeki Etkileri
9.Ortaçağda Bilim ve Teknoloji, Sosyal Değişme
10.Yeni ve Yakınçağda Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme
11.Türk Kültüründeki bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve sosyal değişmeye etkileri
12.Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Askeri ve Siyasi Sonuçları
13.İnternet ve Toplumsal Değişme İlişkisi
14.Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam66