Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ209 Sanat ve Estetik 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eğitim alanında uzmanlaşmak ve öğretmenlik yapmak isteyen adayların genel kültür açısından sanat ve estetik alanındaki temel kavramları tanımalarını öğrencilerin duygu dünyalarının ve duygusal zekalarının gelişmelerinde yardımcı olabilmek amacıyla sanatın ve estetikin genel yapısı üzerinde durmayı amaçlar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.dr.zekeriyya Uludağ
Öğrenme Çıktıları
  1. Estetiğin tarihsel gelişimini öğrenir.
  2. Sanatın hayatın alanları ile ilişkisini öğrenir.
  3. Estetiğin problem alanlarını tanır.
  4. Sanat ile estetik arasındaki ilişkiyi kavrar.
  5. Filozofların estetik problemlere bakışını öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bozkurt, N.;Sanat ve Estetik Kuramları
Sena C., Estetik.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanların kullanımı ve müzelerin önemi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sanata genel bir bakıaş ortaya çıkışı ve gelişmesinin nedenleri üzerinde durulur.
2.Sanat felsefesi Estetik Sanat eleştirisi ve sanat tarihi arasındaki ilişkiler.
3.20. yüzyıl sanat anlayışlarına genel bir bakış
4.Yirminci yüzyılın sanat anlayışından postmoderne geçerken sanatın durumu.
5.Tarihsel açıdan sanat ve estetik teoriler
6.İlkçağ yunan düşüncesi içinde sanat ve estetik anlayışları:Sokrat, Eflatun, Aristo ve Platinos örneği.
7.İlkçağ düşünürlerinin sanat ve estetik anlayışlarına devam.
8.Ortaçağ sanat anlayışını, amacı etkilendiği alanlar ve temel temsilcileri.
9.Ara Sınav.
10.İslam dünyası içerisinde gelişen sanat anlayışının amacı temsilcileri.
11.Yeniçağ Batı Düşüncesi içerisinde sanatın gelişimi. Temsilcileri. Kant ve Hegel örnekleri.
12.Batı düşüncesi örneklerine devam.
13.Sanatta yeni yönelişler.Postmodern anlayışlar ve çıkışı sebepleri
14.T.Adorno, J.P.Sartre, ve diğerleri.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav199
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam75