Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ210 Vatandaşlık Bilgisi 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Toplum hayatı ve sosyal düzeni sağlayan kuralları, hukuk kurallarını, devlet, devlet biçimleri ve devletlerin yönetim şekillerini, aile, okul ve toplumda demokratik hayat ve değerleri, insan hakları, iletişim ve buna yönelik sorunların belirlenmesi, Türkiye’nin uluslararası ilişkileri konularında öğrencileri bilgilendirmek ve farkındalık kazanmalarını sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mehmet Aydın
Öğrenme Çıktıları
  1. Bireyin, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi temel kavramlar konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar.
  2. Bireyin toplumu bir arada tutan kurallar konusunda bilgi sahibi olmasını hedefler.
  3. Bireyin çevresiyle uyum ve iletişim sağlaması hususunda katkı sağlar.
  4. Bireyin toplum içerisindeki yerinin ve konumun belirlemesini sağlar.
  5. Bireyin devleti tanıması ve devletin işleyiş mekanizması hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doğan, İsmail; Modern Toplumda Vatandaşlık Demokrasi ve İnsan Hakları İnsan Haklarının Kültürel Temelleri; Pegem Yayınları; Ankara, 2003
Çiftçi, Ahmet; Vatandaşlık Bilgisi Demokrasi ve İnsan Hakları; Gündüz Eğitim ve Yayıncılık; Ankara; 2008
Duman, T.; Karakaya, N.; Yavuz, N.; Vatandaşlık Bilgisi; Gündüz Eğitim ve Yayıncılık; Ankara; 2001
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok.
Dersin İçeriği
1 Hafta : Programın tanıtımı, kaynak tarama 2 Hafta : İnsan ve toplum ilişkisi 3 Hafta : Tarih boyunca vatandaşlığın gelişimi 4 Hafta : Toplum hayatının düzenleyen kurallar, ailede, çevrede demokratik hayat 5 Hafta : Devlet kavramı ve devlet şekilleri, tarihsel süreçte egemenlik kavramı 6 Hafta : Devlet kavramı ve devlet şekilleri, tarihsel süreçte egemenlik kavramı 7 Hafta : Temel insan hakları 8 Hafta : Temel insan hakları 9 Hafta : Türkiye'de anayasal gelişmeler 10 Hafta: Anayasa, Anayasal kurumlar, anayasal yaşam 11 Hafta: Anayasa, anayasal kurumlar ve anayasal yaşam 12 Hafta: Türk devlet geleneği ve Türkiye Cumhuriyetinin genel yapısı 13 Hafta: Türk devlet geleneği ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin genel yapısı 14 Hafta: Türkiye Cumhuriyetinin yapısı ve ilkeleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Vatandaşlık Bilgisi dersinin amacı ve tanımı, kaynakça bilgisi
2.İnsan ve toplum
3.Toplum ve aile
4.Toplum ve eğitim
5.Geleneksel ve modern toplumlarda devlet ve devlet hayatı
6.Anayasalar
7.Demokrasi kavramı ve demokratik kültür
8.Toplumda barış ve hoşgörü kültürü
9.Tarihten günümüze insan hakları
10.ARA SINAV
11.Günümüzde insan haklarının toplumsal alanları
12.Türkiye’nin uluslar arası kuruluşlarla ilişkileri
13.Modern toplumda gündelik yaşamda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
14.Türk toplumunun günümüz toplumsal kavramlarına yaklaşımı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Ev Ödevi21020
Toplam78