Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ217 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilimsel bir araştırmanının nasıl yapıldığını kavratmak. Öğrencileri araştırma yöntemleri hakkında bilgilendirmek. Her öğrencinin bilimsel araştırma yapabilecek duruma gelmesini sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Necati Tomal
Öğrenme Çıktıları
  1. Verilerileri analiz edebilir.
  2. Bilimsel araştırmanın amaçlarını söyleyebilir.
  3. Bilimsel araştırmanın aşamalarını bilir.
  4. Bilimsel bir çalışmayı değerlendirebilir.
  5. Araştırma yöntemlerine örnek verebilir.
  6. Bilimin tanımını yapar ve özelliklerini söyler.
  7. Analiz edilen verileri rapor haline getirebilir.
  8. Araştırma yöntemlerini uygulayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok.
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama -Rauf Arıkan
2-Bilimsel Araştırma Yöntemleri-Şener Büyüköztürk
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim Tanımı ve Özellikleri, Bilimsel Araştırmanın Amaçları
2.Bilimsel Araştırmanın Aşamaları
3.Araştırma Yöntemleri, Deneysel ve Tarama Yöntemler-Anket
4.Eylem Araştırmaları, Örnek Olay, Etnografik Araştırma, Gözlem, Görüşme
5.Nicel ve Nitel Araştırmaların Karşılaştırılması
6.Literatür Taraması Nasıl Yapılır
7.Kütüphane Gezisi
8.Veri Analizi ve Değerlendirmesi
9.Ara sınav
10.Raporlaştırma
11.Makale İncelemesi
12.Tezi Ana Bölümleri
13.Tezin Ana Bölümleri
14.Kaynak Gösterme Yöntemleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav199
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam75