Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT203 Eğitim Psikolojisi 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı öğrenmenin doğasını, öğrenmeyi etkileyen faktörleri, öğrenme teorilerini ve öğrenme psikolojisini öğretmektir ayrıca çocukluk süresince meydana gelen fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi incelemektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Mehmet Bünyami ÖZMEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenme psikolojisiyle ilgili kavramları yorumlar.
  2. Öğrenmeyi etkileyen yapıları açıklar ve yorumlar.
  3. Bilişsel ve sosyal öğrenme teorilerini değerlendirir.
  4. Çocuk ve ergenlerin psikolojisini açıklar.
  5. Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerini açıklar.
  6. Öğrenmenin biyolojik temellerini açıklar.
  7. Öğrenmede davranışsal yaklaşımları yorumlar.
  8. Çocukların ve ergenlerin sosyal ve duygusal gelişimlerini açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Editör:Ersanlı ve Uzman; Eğitim Psikolojisi,İst, Lisans yayıncılık, 2007
2- Editör Binnur, Yeşilyaprak ,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Ankara Pegem yayıncılık, Mart 2005
3-3)Selçuk, Ziya, Eğitim Psikolojisi, Nobel Yayınları,2009, Ankara
4) Ersanlı, Kurtman, Davranışlarımız, Eser Matbaası, 2005 , Samsun
5)Yeşilyaprak, B.,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2003.
6)Cüceloğlu, D; İnsan ve Davranışı; İst, Remzi Kitabevi,1996
7)Yapıcı, Şenay,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Anı Yayıncılık,2005, Ankara
8) Yıldırım, İbrahim, Eğitim Psikolojisi, Anı Yayıncılık, 2008 Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Eğitim Psikoloji Kavramının Temeli ve Gelişimle ilgili Kavramlar
2.Gelişime etkileyen etkenler; kalıtım
3.Doğum öncesi ve sonrası Fiziksel ve Psikomotor Gelişim
4.Cinsel Gelişim ve Kuramlar
5.Kişiliğin Gelişimi; Sosyal-Duygusal Gelişim Özellikleri ve Kuramlar
6.Bilişsel, Dil ve Ahlaki Gelişim Özellikleri ve Kuramlar
7.Ara sınav
8.Öğrenmeyle İlgili Kavramlar
9.Öğrenmenin Biyolojik Temelleri
10.Öğrenmeyi Etkileyen Etkenler
11.Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar
12.Öğrenme Türleri
13.Öğrenmede Bilişsel Yaklaşımlar ve öğrenme türleri
14.Sosyal Öğrenme Teorileri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz125
Sözlü Sınav225
Toplam125
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14342
Ev Ödevi3721
Toplam125