Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT206 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; öğretim ilke- yöntem ve tekniklerini, eğitimdeki çağdaş yaklaşımları, program geliştirme ve plan yapma becerilerini geliştirerek, meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları yeterlikleri kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğretimde strateji, yöntem, teknik, taktik ilişkisini hiyerarşik olarak kurar ve bunların mantığını anlar.
  2. Öğretim sürecini planlarken, yöntem seçimini belirleyen faktörleri gözetir.
  3. Öğretim yöntem ve tekniklerini bilir ve bunları dersin planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında kullanır.
  4. Program & plan çeşitleri ile bunlar arasındaki örüntüyü bilir, öğretimi planlayabilir.
  5. Eğitimde yeni yaklaşımları bilir ve eğitimde uygulanması ile ilgili öngörüye sahip olur.
  6. Program geliştirme sürecini ve yaklaşımlarını bilir.
  7. Öğretim hizmetinin niteliğini artırmada; öğretmen görev- sorumluluk yeterlikleri ile tutarlı davranır.
  8. Bir derse ilişkin öğretimi tasarlar ve uygular.
  9. Öğrenme öğretmen sürecinde öğretim ve öğrenme ilkelerini kullanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
? Açıkgöz, K.Ü.,(2003), Etkili Öğrenme ve Öğretme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir
? Bilen, M. (2002), Plandan Uygulamaya Öğretim, Anı Yayıncılık, Ankara
? Büyükkaragöz, S.; Çivi, C. (1996), Genel Öğretim Metodları, Özeğitim Yay., İstanbul
? Demirel, Ö., (1994), Genel Öğretim Yöntemleri, Usem Yayınları, Ankara
? Demirel, Ö.(1999), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, PegemA Yayıncılık, Ankara
? Demirel, Ö. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretme Sanatı, PegemA Yayıncılık, Ankara
? Demirel, Ö. (Edt.), (2005), Eğitimde Yeni Yönelimler, PegemA Yayıncılık, Ankara
? Doğanay, A.; Karip, E. (Edt.), (2006), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, PegemA Yayıncılık, Ankara
? Doğanay, A. (Edt.), (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara
? Erdem, A.R. (2005), Etkili ve Verimli –Nitelikli- Eğitim, Anı Yayıncılık, Ankara
? Erginer, E. (2000), Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara
? Gözütok, F.D., (2000), Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Siyasal Kitabevi, Ankara
Gökalp, M. (2016) Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegem yayınları, Ankara
? Hollinsworth, P.M.; Hoover, K.H. (Çev: Gürkan ve ark.), (1991), İlköğretimde Öğretim Yöntemleri, Ankara Üniv. Yayınları, Ankara
? Hesapçıoğlu, M.(1994), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Beta Yay., İstanbul
? İşman, A; Eskicumalı, A.(2003), Eğitimde Planlama ve Değerlendirme, Değişim Yayınları, İstanbul
? Kemertaş, İ. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Birsen Yayınevi,, İstanbul
? Küçükahmet, L., (1997), Eğitim Programları ve Öğretim, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Gazi Kitabevi, Ankara
? Ocak, G. (Ed.) (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, PegemA Yay., Ankara
? Öztürk, M. (Edt.) (2005), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Lisans Yayıncılık, İstanbul
? Saracaloğlu, A.S; Bahar, H.H.,(2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans Yay., İstanbul
? Sünbül, A.M.; Yılmaz, H. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Mikro Yayıncılık, Ankara
? Tan, Ş.; Kayabaşı, Y. ve Erdoğan, A. (2003), Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara
? Taşpınar, M. (2009), Kuramdan Uygulamaya Öğretim İlke ve Yöntemleri, Data Yayınevi, Ankara
? Vural, B. (2004), Öğretim Faaliyetinde Yöntem, Teknik ve Etkinlikler, Hayat Yayınları, İstanbul
? Yavuz, K.E., (2005), Yeniden Yapılanan Sınıflar İçin Aktif Öğrenme Yöntemleri, Ceceli Yayınları, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
öğretim ilke- yöntem ve teknikleri,program geliştirme, plan yapma
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Öğretim ve Öğrenme İlkeleri
2.Öğretim Stratejileri
3.-Kuram- Strateji- Yöntem- Teknik- Taktik İlişkisi-Yöntem Seçimini Belirleyen Faktörler
4.Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
5.Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
6.Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
7.Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
8.-Program - Plan Çeşitleri ve İlişkisi-Program ve Planın Eğitimdeki Yeri, Önemi ve Karşılaşılan Güçlükler
9.Uygulamalı (Çeşitli) Plan Yapma Çalışmaları
10.Arasınav
11.Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Öğretim Ortamına Uygulanması
12.Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Öğretim Ortamına Uygulanması
13.Eğitimde Program Geliştirme Süreci
14.Eğitimde Program Geliştirme Süreci
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı12020
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14228
Alan Çalışması11010
Ev Ödevi188
Toplam130