Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ301 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Beylikler döneminden başlayarak Anadolu’nun Türkleşmesi süreci ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşu, Ortadoğu ve Balkanlarda egemen güç olması açıklanacaktır. Ayrıca Osmanlı kültür ve medeniyetinin gelişimi ve devletin siyasi bir güç olarak duraklama süreci kaynaklar eşliğinde işlenecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Osmanlı medeniyeti ve uygarlığını diğer medeniyetlere ve uygarlıklara kıyaslayacak bilgiye sahip olur.
  2. Yeniçağda Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri kronolojik olarak öğrenir.
  3. Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemine girme sebeplerini öğrenir
  4. Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna amil olan etmenleri öğrenir ve açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600).
2. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi, I-II.
3. İnalcık, H. ve Renda G., Osmanlı Uygarlığı. Ankara 2004 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
4. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I-IV.
5. Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi
6. Köprülü, M. F.,Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, İstanbul 2004 Akçağ Yayınları.
7. Wittek, P., Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu, İstanbul 1995 Pencere Yayınları.
8. Aşıkpaşazade, Osmanoğullarının Tarihi, (haz. Yavuz, K.-Saraç, M.A.Y.), K Kitaplığı, İstanbul 2003.
9. Şimşirgil, A. ve Ekinci, E.B., Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle, İstanbul 2008 KTB Yayınları.
10. Türk Tarihi ve Kültürü, Öztürk, C. (Ed.), Pegema Yayıncılık, Ankara 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna etki eden unsurlar, Osmanlı Devleti kurulduğunda Anadolu’nun, Balkanlar’ın ve Asya’nın durumu. Kuruluş ve yükseliş devirleri, Kuruluş ve yükselme dönemi politikaları, kültür ve uygarlık tarihi, devlet, memleket, askerî, eğitim ve ilmiye teşkilatları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin işlenişi ve kaynakları hakkında öğrenciye bilgi verilecektir.
2.Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanlardaki durum.
3.Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanlardaki durum.
4.Osmanlı Devleti’nin genişleme nedenleri
5.Osmanlı Devleti’nde otoriteyi sağlamlaştıran etkenler.
6.Osman Bey Devri
7.Orhan Bey Devri
8.I. Murat Devri
9.Ara Sınav
10.I. Beyazıt (Yıldırım) Devri
11.Ankara Savaşı ve Sonuçları
12.Fetret Devri
13.I. Mehmet (Çelebi) Devri
14.II. Murat Devri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11111
Toplam75