Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ302 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II 927001 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yükseliş dönemi padişahları ve politikalarını vermek. Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleri karşısında askeri ve teknolojik olarak geri kalmasının sebepleri ve devleti kurtarmak için alınan önlemler. Kıyaslamalı olarak Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin siyasi kronolojisi ve Osmanlı Devleti’nin yıkılış dönemi olaylarını açıklamak ve kavratmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Yakınçağda Osmanlı ve Avrupa medeniyetini kavrar ve açıklar.
  2. Yakınçağda Osmanlı Tarihini ve meydana gelen siyasi olayları açıklar.
  3. Osmanlı Devleti’ni duraklama ve gerilemeye götüren iç ve dış sebepleri bilir.
  4. Osmanlı Devleti’nin büyük güçler karşısında izlediği denge siyasetini kavrar.
  5. Yakınçağda dünyada meydana gelen siyasi olayları açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Ahmet Lütfi Efendi, Vakanüvis Ahmet Lütfi Efendi Tarihi,YKY, İstanbul 1999.
2. Mahmut Celaleddin Paşa, Mirat-ı Hakikat, Haz. İsmet MİROĞLU, İstanbul 1983.
3. Cevdet Paşa, Tezâkir, Ankara 1953.
4. İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul 2011.
5. İbnülemin Mahmut Kemal İNAL, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, İstanbul 1983.
6. Ali Fuat TÜRKGELDİ, Mesâil-i Mühimme-i Siyasiyye, Haz. Bekir Sıtkı BAYKAL, TTK, Ankara 1987.
7. İsmail Hakkı UZUN ÇARŞILI, Osmanlı Tarihi, TTK Basımevi, Ankara 1995.
8. Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, TTK Basımevi, Ankara 1994.
9. Yusuf AKÇURA, Osmanlı Devletinin Dağılma Devri, Ankara 1940.
10. Edouard ENGELHARDT, Tanzimat, Çev. Ayda DÜZ, İstanbul 1976.
11. Halil İNALCIK, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, İstanbul 1992.
12. Reşat KAYNAR, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, Ankara 1954.
13. Yücel ÖZKAYA, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayanlık, Ankara 1977.
14. Mehmet Zeki PAKALIN, Tanzimat Devri Maliye Nazırları, İstanbul 1940.
15. İlber ORTAYLI, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul 2002.
16. Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu ve Büyük Güçler, Editör: Marian KENT, Çev. Ahmet FETHİ, İstanbul 1999.
17. Türkler Ansiklopedisi.
18. İslam Ansiklopedisi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Yükseliş dönemi Osmanlı Padişahları ve özellikleri, toprak sistemi, vergi sistemi, millet sistemi, Duraklama ve gerilemenin nedenleri, Osmanlı-Avusturya savaşları ve anlaşmaları, Osmanlı-İran Savaşları ve Anlaşmaları, Osmanlı-Rus Savaşları ve Anlaşmaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin işlenişi ve kaynakları hakkında öğrenciye bilgi verilecektir.
2.II. Mehmet (Fatih) Dönemi
3.II. Beyazıt Dönemi
4.I. Selim (Yavuz) Dönemi
5.I. Süleyman (Kanunî) Dönemi
6.Osmanlı Ordu Teşkilatı
7.II. Selim Dönemi
8.Duraklama ve Gerilemenin nedenleri
9.Ara Sınav
10.Osmanlı Vergi ve Toprak Sistemi
11.Osmanlı-Avusturya Savaşları ve Anlaşmaları
12.Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi
13.Osmanlı-İran Savaşları ve Anlaşmaları
14.Osmanlı-Rus Savaşları ve Anlaşmaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11111
Toplam75