Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ303 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye'nin nüfus, yerleşme gibi beşeri coğrafya özellikleri ve tarım, sanayi, turizm, madencilik, ulaşım, ticaret gibi ekonomik coğrafya özellikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Necati Tomal
Öğrenme Çıktıları
  1. Türkiye’nin güncel nüfus politikasını analiz eder.
  2. Türkiye’nin yer altı ve yer üstü ekonomik potansiyelini coğrafi yönden değerlendirir.
  3. Türkiye’de nüfus artışından kaynaklanan sorunları açıklar.
  4. Türkiye’de nüfus dağılışına etki eden eden faktörleri gruplandırır.
  5. Türkiye tarımı üzerinde etkili olan faktörleri söyler.
  6. Türkiye sanayisinin özelliklerini ortaya koyabilir.
  7. Türkiye'de madenlerin dağılışını açıklayabilir.
  8. Türkiye turizminin özelliklerini söyleyebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bu ders kapsamında öğrencilerin yararlanabileceği kitap ve kaynaklar aşağıda yer almaktadır. 1- Doğanay, H vd.,2016, Türkiye Beşeri Coğrafyası, Pegem Yayınları2-Doğanay, S. vd.(Editörler), 2016, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Pegem Yayınları 3-Yazıcı, H. ve Koca, M. K.(Ed), 2014, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Pegem Yayınları 4- Şahin, C. vd., 2010, Türkiye Coğrafyası, Gündüz Eğitim Yayıncılık Bazin, M. ; De Tapia, S., 2015, Türkiye Coğrafyası, İletişim YayınlarıTürkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=Yukarıdaki materyallerin bir kısmını öğrenciler kütüphaneden temin edebilir. Bu için sunular yoktur. Ancak konularla ilgili teorik bilgiler verilirken çeşitli görseller kullanılmaktadır.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Türkiye'nin nüfusu, yerleşmesi, sanayisi, tarımı, madenleri, ulaşımı, ticareti konu başlıkları bu dersin içeriğini oluşturur.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Beşeri coğrafyanın gelişimi, Türkiye'de nüfus
2.Türkiye'de nüfus
3.Türkiye'de yerleşme
4.Türkiye'de tarım
5.Türkiye'de tarım ve hayvancılık
6.Türkiye'de sanayi
7.Türkiye'de sanayi
8.Türkiye'de madencilik
9. Ara sınav
10.Türkiye'de turizm
11.Türkiye'de turizm
12.Türkiye'de ormancılık
13.Türkiye’de ulaşım
14.Türkiye'de ticaret
15.Genel değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11111
Toplam75