Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ305 Yeni ve Yakınçağ Tarihi 927001 3 5 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yeni ve Yakınçağ da Avrupa, Asya, Afrika, Amerika Tarihi’den kesitler verilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Yeni ve Yakın çağda Amerika Tarihini analiz eder.
  2. Yeni ve Yakın çağda Asya ve Avrupa Tarihini ile ilgili karşılaştırma yapar.
  3. Yeni ve Yakın çağda Afrika ve Amerika Tarihini ile ilgili karşılaştırma yapar.
  4. Yeni ve Yakın çağda Avrupa Tarihini analiz eder.
  5. Yeni ve Yakın çağda Asya Tarihini analiz eder.
  6. Yeni ve Yakın çağda Afrika Tarihini analiz eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. A. Kürşat Gökkaya, Cemil Cahit Yeşilbursa (2008) Yeni ve Yakın Çağ Tarihi, Siyasal Kitapevi, Ankara.
2. Armaoğlu Fahir (2007) 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul.
3. Armaoğlu Fahir (2007) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul.
4. Uçarol Rıfat (1995), Siyasi Tarih, Filiz Kitapevi, İstanbul.
5. Sander Oral (2003), Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, İmge Kitapevi, Ankara.
6. Sander Oral (2003), Siyasi Tarih 1918-1994, İmge Kitapevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform, Aydınlanma, Fransız İhtilali, Sanayi İnkılabı Liberalizm, Milliyetçilik, Sosyalizm, 1815 Viyana Kongresi ve Sonrası Avrupa, İtalyan ve Alman Birliği, Afrika’da ve Uzakdoğu’da Sömürgeleştirme, Savaşa Doğru Avrupa (1900- 1914), I. Dünya Savaşı, Devrimden Stalin’e Rusya, Ortadoğu, Uzakdoğu’da Sömürgelere İsyanlar, ABD(1918-1945), İtalya’da Faşizm, 1919 Ekonomi Buhranı, Nazi Almanya’sı, Sosyalist Hareketler, İspanya’da İç Savaş, II. Dünya Savaşına Doğru (1933-1939), II. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı ve sonrası Türkiye.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yeniçağa girişte Asya Avrupa ve Afrika’nın siyasi, sosyal ve ekonomik durumu.
2.Coğrafî Keşifler.
3.Rönesans.
4.Reform, Avrupa’da Aydınlanma dönemi.
5.Fransız İhtilali öncesi Avrupa. Fransız ihtilali, nedenleri ve sonuçları.
6.I. Sanayi İnkılabı. Nedenleri ve sonuçları.
7.II. Sanayi İnkılabı. Nedenleri ve sonuçları.
8.Liberalizm, Milliyetçilik, Sosyalizm.
9.Ara Sınav
10.1815 Viyana Kongresi ve Sonrası Avrupa. İtalyan ve Alman Birliği.
11.Afrika’da ve Uzakdoğu’da Sömürgeleştirme, Savaşa Doğru Avrupa (1900-1914),
12. I. Dünya Savaşı. Devrimden Stalin’e Rusya.
13.Ortadoğu ve Uzakdoğu’da Sömürgelerde Isyanlar. 1929 Ekonomi Buhranı. ABD (1918-1945).
14.Italya’da Faşizm, Nazi Almanyası, Sosyalist Hareketler, İspanya’da İç Savaş. II. Dünya Savaşına Doğru(1933-1939).
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Toplam50