Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ306 İnsan İlişkileri ve İletişim 927001 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İnsanlar arası iletişimin temel becerilerini kazandırmak, etkin iletişim kurmak için gerekli etkinlikleri yapmak ve bazı temel yargıların iletişimdeki önemini kavratmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. İletişimin öğretmenlik ve aile yaşamındaki önemini kavrar.
  2. Konuşma, dinleme ve beden dili gibi iletişimi etkili kılan becerileri ustalıkla kullanır.
  3. Etkili iletişimin temel becerilerini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Dökmen, Ü. (2008). Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati. Remzi Kitabevi, İstanbul.
2. Cüceloğlu, D. (2008). Yeniden insan insana. Remzi Kitabevi, İstanbul.
3. Telman, D., Ünsal. P. (2005). İnsan ilişkilerinde iletişim. Epsilon Yayıncılık, İstanbul.
4. Bilen, M. (2004). Sağlıklı insan ilişkileri. Anı Yayıncılık, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
İnsanlar arası iletişim (ailede, okulda, alışverişte, iş yerlerinde, vb.); etkin konuşma ve dinleme; beden dili; hak ve sorumluluklar; değer yargıları ve iletişimdeki rolü.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İletişim tanımları
2.İletişim sürecindeki unsurlar (Kaynak, mesaj)
3.İletişim sürecindeki unsurlar (Kanal, Alıcı, Dönüt)
4.İletişimde algılamanın ve duyguların rolü
5.İletişimde kültürün ve çevresel faktörlerin rolü
6.İletişim Yöntemleri (Sözlü iletişim)
7.İletişim Yöntemleri (Sözlü iletişim)
8.İletişim Yöntemleri (Etkili dinleme)
9.Arasınav
10.İletişim Yöntemleri (Sözsüz iletişim)
11.Etkili iletişim teknikleri
12.Transaksiyonel analiz kapsamında iletişim çatışmaları
13.Transaksiyonel analiz kapsamında iletişim çatışmaları
14.Değerlendirme ve kapanış.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11111
Toplam75