Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ307 İnsan Hakları ve Demokrasi 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İnsan hakları ve demokrasinin tanımı ve tarihi gelişimi; demokrasi, özgürlük ve eşitlik kavramlarını, farklı demokrasi anlayışlarını, demokratik kültür, okulda ve ailede demokrasi, demokratik yurttaşlık; haklar ve özgürlükler, çocuk ve kadın hakları, insan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeler (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi vb.); insan hakları alanında yaşanan temel sorunlar, insan hakları ve demokrasi eğitimi hakkında bilinç düzeyi yüksek, sorumluluk alabilen öğretmen adayları yetiştirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. 1) İnsan hakları ve demokrasi kavramının tarihi gelişimini analiz eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İbrahim KABOĞLU; İnsan Hakları Danışma Kurulu Raporları, İmge Kitabevi, Ankara, 2006.
Nurullah AYDIN; İnsan Hakları Demokrasi ve Medya, Kum Saati Yayınları, İstarbul, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Hak ve ödev kavramı. Demokrasi ve insan hakları kavramlarının gelişmesi. Demokrasinin temel ilkeleri. İnsan haklarının ilkeleri ve boyutları. İnsan hakları ile ilgili temel belgeler. Bireye demokrasi ve insan hakları bilincinin kazandırılması. İnsan hakları ve eğitim hakkı. Öğretmenler için demokrasi ve insan hakları eğitimi, Okulda ve sınıfta demokrasi ve insan hakları uygulamaları. Okul çevresini demokratik hale getirme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin içeriği ve kaynakların tanıtımı
2.Demokrasi ve demokrasi kültürü, tanımı, tarihçesi, Türkiye’de demokrasinin tarihçesi.
3.Dünyada demokrasi hareketlerinin tarihçesi.
4.Tarihte ve Günümüzde İnsan hakları, temel hak ve hürriyetler.
5.İnsan hakları ile ilgili kuruluş, bildirge ve sözleşmeler.
6.İnsan hakları ile ilgili kuruluş, bildirge ve sözleşmeler.
7.Barış ve Hoşgörü kültürü, Mevlana ve Atatürk’ün yaklaşımı ekseninde insan hakları.
8.İnsan haklarının güncel ve toplumsal alanları
9.Arasınav
10.Kadın Haklarının tarihsel gelişimi.
11.Dünyada insan hakları ihlalleri.
12.Türkiye’de İnsan hakları ihlalleri.
13.Belirlenen örnek olay üzerinden empati kurulması sağlanarak hikayeleştirilecek çözüm önerileri raporlaştırılacak.
14.Genel değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11111
Toplam75