Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ309 Ülkeler Coğrafyası 927001 3 5 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Aday öğretmenlerin, üzerinde yaşadıkları ülkenin dünyadaki yeri ve önemini kavramaları, ülkelerinin geleceğine yönelik sosyal, politik, stratejik planlar ve projeksiyonlar üretebilmeleri, dünyada gelişen ve sürekli değişen olguları anlayıp yorumlayabilmeleri, diğer ülkeleri öğrenerek kendi ülkeleri ile karşılaştırabilmeleri, dersin amaçları arasındadır. Derste Türkiye'nin yeni vizyonuna uygun olarak, ülkemiz ile yakın bölge ve ülkeler hakkında coğrafi bilgi kazandırmak hedeflenmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi MERVE GÖRKEM ZEREN AKBULUT
Öğrenme Çıktıları
  1. Ülkeler arası sosyal, ekonomik, kültürel ve jeopolitik süreçler ve bu süreçlere dayalı gelişen olaylar ve düzeni analiz edebilme.
  2. Örnek olay incelemeleri yoluyla ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirleyen faktörleri açıklayabilme.
  3. Ülkelerin coğrafi özelliklerinin bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirebilme.
  4. Ülkeler arasında sorun oluşturan mekansal unsurları günümüz çatışma alanları ile ilişkilendirebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Atalay, İbrahim. 2002. Dünya Coğrafyası. İstanbul:İnkılap Kitabevi.
2. Gümüş, E. 2018. Eğitim Fakülteleri İçin Ülkeler Coğrafyası. Ankara: Nobel Kitabevi.
3. Güner, İ. ve Ertürk. M. 2015. Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası. Ankara: Nobel Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bu derste, gelişmiş iletişim ve ulaşım sistemlerinin dünyanın büyüklüğünü hiçe sayan taşıma güçleri ile çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel değerleri dünyaya büyük bir hızda yayması sonucu, yerküre üzerinde zaman ve mekanı küçülten, dünyanın değişik mekan ve kültürlerini aynılaştıran, ülkeler arası ilişkiler ve işbirliğini sürekli olarak arttıran küreselleşme olgusu bağlamında, kıtalar, ülkeler ve ülkeler arası dinamikler analiz edilmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş: Kıtalar ve Kıtasal Yer Değiştirme
2.Avrupa kıtasının fiziki, beşeri ve sosyo-ekonomik özellikleri
3.Seçilmiş Avrupa ülkeleri: Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, Bulgaristan
4.Asya kıtasının fiziki, beşeri ve sosyo-ekonomik özellikleri
5.Seçilmiş Asya ülkeleri: Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Irak
6.Amerika kıtasının fiziki, beşeri ve sosyo-ekonomik özellikleri
7.Kuzey Amerika: Amerika Birleşik Devletleri
8.Güney Amerika: Brezilya
9.Ara sınav
10.Afrika kıtasının fiziki, beşeri ve sosyo-ekonomik özellikleri
11.Seçilmiş Afrika ülkeleri: Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya
12.Okyanusya kıtasının fiziki, beşeri ve sosyo ekonomik özellikleri, Avustralya
13.Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Kafkas ülkeleri: Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan
14.Arktika ve Antarktika
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Toplam50