Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ311 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Topluma hizmet uygulamalarını tanımak ve bu konu ile ilgili sosyal bilgiler programlarıda yer alan kazanımları kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak; diğer disiplinlerle kendi disiplinini bütüncül bir yaklaşımla ilişkilendirmek ve toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlılık geliştirerek bu konularda öğrencilerin yaşamını zenginleştirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Toplum içerisinde bireysel rolü konusunda farkındalığı gelişir.
  2. Topluma hizmet çalışmalarının içinde yer almaya dair olumlu tutum geliştirir ve bunların okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerileri kazanır.
  3. Farklı sosyal modelleri ve yaşantı şekillerini kavramasının artması sonucunda öğrencinin yaşantısını zenginleştiren, başkalarını düşünen bir tutum geliştirir.
  4. Toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlılık geliştirir.
  5. Empatiye ve hoşgörüye neden olan kültürler arası farkındalığı geliştirir.
  6. Başkalarının ihtiyaçlarına cevap vermek için gönüllülük ilkesini ve bu konudaki becerilerini gelişir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. MEB Sosyal Bilgiler Dersi Programı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Dersin içeriğinin tanıtılması ve toplum ve toplumla ilgili kavramların gözden geçirilmesi. Topluma hizmet uygulamalarının hangi alanlarda olabileceği ve bu uygulamaların önemine dair tartışmanın yapılması. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunulması. Sosyal bilgiler programında yer alan konula ilgili kazanımların incelenmesi ve bir öğretmen olarak bu kazanımları kazandırmaya yönelik neler yapılabileceğine dair beyin fırtınasının yapılması. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması. Diğer disiplinlerin programında yer alan konuyla ilgili kazanımların incelenmesi ve bir sosyal bilgiler öğretmeni olarak bu kazanımları kendi alanlarının kazanımlarıyla ilişkilendirmeye dair çalışmalar yapılması. Müze, huzur evi, sosyal hizmet kurumları, çeşitli vakıflar (Mehmetçik, tema, akut vs.) gibi topluma hizmet kurumlarının çalışmalarının ve faaliyet alanlarının incelenmesi. Öğrencilerin gruplara bölünerek bu faaliyet alanlarından birinin seçilmesinin sağlanması ve bunların hakkında (problemleri) derinlemesine araştırma yapılması. Her grubun kendi seçtiği alanla ilgili projesinin kabul edilmesi için sınıfta kanıtlarını sunması ve diğer grupları ikna etmeye çalışması. Kampanya veya proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunulması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin içeriğinin tanıtılması ve toplum ve toplumla ilgili kavramların gözden geçirilmesi
2.Topluma hizmet uygulamalarının hangi alanlarda olabileceği ve bu uygulamaların öneminin dair tartışmanın yapılması. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
3.Sosyal bilgiler programında yer alan konula ilgili kazanımların incelenmesi ve bir öğretmen olarak bu kazanımları kazandırmaya yönelik neler yapılabileceğine dair beyin fırtınasının yapılması. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması.
4.Diğer disiplinlerin programında yer alan konuyla ilgili kazanımların incelenmesi ve bir sosyal bilgiler öğretmeni olarak bu kazanımları kendi alanlarının kazanımlarıyla ilişkilendirmeye dair çalışmalar yapmak
5.Müze, huzur evi, sosyal hizmet kurumları, çeşitli vakıflar (Mehmetçik, tema, akut vs.) gibi topluma hizmet kurumlarının çalışmalarının ve faaliyet alanlarının incelenmesi. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak
6.Öğrencilerin gruplara bölünerek bu faaliyet alanlarından birinin seçilmesinin sağlanması ve bunların hakkında (problemleri) derinlemesine araştırma yapmak. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
7.Her grup kendi seçtiği alanla ilgili projesinin kabul edilmesi için sınıfta kanıtlarını sunması ve diğer grupları ikna etmeye çalışması. Bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak.
8.Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
9.Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
10.Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
11.Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
12.Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
13.Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi
14.Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Hazırlama1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Sunma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama11515
Rapor Sunma111
Bireysel Çalışma14342
Toplam100