Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT301 Sınıf Yönetimi 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenme ve öğretme sürecinde sınıf yönetiminin önemini fark edebilme, başarılı bir öğrenme ve öğretme süreci için uygun sınıf ortamı yaratmaya yönelik bilgi, beceri ve tutumu geliştirebilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Olumsuz davranışlara karşı önlem alır ve sorun çözme sürecini yönetebilir.
  2. Sınıf yönetiminin dayandığı yaklaşımları ve felsefeleri karşılaştırabilir.
  3. Sınıf içi kuralların önemini bilir ve kural geliştirme sürecini yönetebilir
  4. Öğrenci davranışlarını etkileyen etmenleri fark edebilir ve bunlara yönelik etkili stratejiler geliştirebilir.
  5. Velilerle ve okul çevresi ile sağlıklı işbirliği oluşturabilir
  6. Sınıfta zamanını etkili şekilde yönetebilir
  7. Motivasyon sağlayacak koşulları yaratabilir.
  8. Etkili iletişim becerilerini sergileyebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Balay, R.(2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Sandal Yayınevi.
2. Cafoğlu, Z.(Ed.). (2007). Sınıf Yönetimi. Ankara: Grafiker Yayıncılık.
3. Celep, C .(2002). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık.
4. Çelik, V. (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayınevi.
5. Erçetin, Ş. ve M. Ç. Özdemir (Ed.) .(2004).Sınıf yönetimi. Ankara: Asil Yayınevi.
6. Humphreys, T.(1999). Disiplin Nedir? Ne Değildir? İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
7. Karip, E. (Ed.) (2002). Sınıf yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
8. Kıran, H. (Ed.) (2005). Etkili Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
9. Kaya, Z. (Ed.) (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
10. Küçükahmet, L . (Ed.) (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayınevi.
11. Şişman, M. ve S.Turan (Ed.) .(2004). Sınıf yönetimi. Ankara: Öğreti PegemA Yayıncılık.
12. Türnüklü, A. (2006). Sınıf ve Okul Disiplinine Çağdaş Bir Yaklaşım: Onarıcı Disiplin. Ankara: Ekinoks
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Sınıf yönetimi: İlkeler ve modeller; sınıfın fiziksel, sosyal ve eğitsel çevresini düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, iletişim, motivasyon, zaman yönetimi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sınıf Yönetimi: İlkeler ve Modeller
2.Sınıfta Öğretimi Uygulama
3.Sınıf Ortamını Düzenleme: Fiziksel, Sosyal ve Eğitsel Çevreyi Düzenleme
4.Sınıf Ortamını Düzenleme: Fiziksel, Sosyal ve Eğitsel Çevreyi Düzenleme
5.Sınıfta İstenmeyen Davranışların Kaynakları: Sosyal ve Psikolojik Faktörler
6.Sınıfta İstenmeyen Davranışların Yönetimi
7.İstenmeyen Davranışları Azaltma: Yapıcı Disiplin
8.Davranış Değişikliği: Ödül ve Cezalar
9.Ara Sınav
10.Sınıfta Öğretmenlerin Liderlik ve Davranışsal Rolleri
11.Sınıfta Sorunlu ve Özel Öğrencilerin Yönetimi
12.Öğretmen Öğrenci İletişimi
13.Sınıfta Güdüleme
14.Sınıfta Zaman Yönetimi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11222
Toplam100