Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
1919-1938 yılları arasında Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal durumun aktarılması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersi alan öğrenci Türkiye Cumhuriyetinin, 1919-1945 yılları arasındaki siyasal ve toplumsal alandaki problemleri ve gelişmeleri kavrar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, Komisyon, ATAM yayını Ankara 2000-2002.
2. Armaoğlu, Fahir, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, Ankara 1983.
3. İzmir Yollarında, yay.haz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası yayını 1989.
4. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Sonbahar Gezileri, yay.haz. Nuri Onat, İstanbul 1984.
5. Atatürk İnkılabı, yay.haz. B.S. Yalçın- İsmet Gönülal, Ankara 1984.
6. Atatürk'ün Büyük Söylevi'nin 50. Yılı Semineri, TTK Yay. Ankara 1980.
7. Şimşir, B.N., Türk Yazı Devrimi, Ankara 1992.
8. Gönlübol,M.-Sar,C., Atatürk ve Türkiye'nin Dış Politikası (1919-1938), Ankara 1973.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye Cumhuriyeti’nde 1923-2000 yılları arasında siyasi ve toplumsal yaşam, ekonomi, eğitim ve bilim, dış politika, kültür, sağlık, spor vb. alanlarda meydana gelen gelişmeler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Mondros Mütarekesi Sonrası ülkenin genel durumu
2.Mustafa Kemal’in Samsuna çıkması, genelgeler ve kongreler
3.Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli
4. TBMM’nin açılması ve cepheler
5.Batı Cephesindeki savaşlar
6.Mudanya Mütarekesi ve Lozan Antlaşması
7.Siyasal Alanda yapılan İnkılâplar Saltanatın Kaldırılması Cumhuriyet Halk Fırkasının Kurulması Cumhuriyetin İlanı Hilafetin Kaldırılması
8.Terakkiperver Cumhuriyet Partisi ve Şeyh Sait İsyanı
9.Vize Haftası
10.Takriri Sükûn Dönemi
11.Eğitim, Kültür ve Ekonomik alanda yapılan inkılâplar
12.Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı
13. Atatürk Dönemi Dış Politika Olayları
14.Genel Değerlendirme
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11111
Toplam75