Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ402 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasını ve bu politikanın hedeflerini, komşu devletler başta olmak üzere dünya devletleriyle ilişkileri, Türkiye'nin üye olduğu kuruluşları, Atatürk'ün ölümünden sonraki dış politika gelişmelerini, bunların günümüze yansımalarını öğrencilere aktarark, onların gelecekte başarılı öğreticiler olmalarını sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan itibaren uluslararası alanda kendini tanıtma ve tanınma faaliyetini öğrenir.
  2. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika önceliklerini bilir.
  3. Uluslararası anlaşmalarımız hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, I-II, ATAM Yayını Ankara 2000-2002.
2. Gönlübol,m.-Sar, C. Atatürk ve Türkiye'nin Dış Politikası, Ankara 1997.
3. Lewis, B. Modern Türkiye'nin Doğuşu, TTK Yayını, Ankara 1989.
4. Armaoğlu F. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara 1988.
5. Soysal, İ. Türkiye'nin Siyasal Anlaşmaları, I (1920-1945), Ankara 1989.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Türkiye Cumhuriyeti’nde 1923-2000 yılları arasında siyasi ve toplumsal yaşam, ekonomi, eğitim ve bilim, dış politika, kültür, sağlık, spor vb. alanlarda meydana gelen gelişmeler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.1923-1932 Döneminde Türk Dış Politikası. Milli Mücadele Dönemi, Lozan Anlaşması.
2.Yunanistanla İlişkiler, Türk-İngiliz ve Türk-Rus İlişkileri.
3.Türk-Fransız, Türk-İtalyan, Türk-Bulgar ve Türkiye'nin Doğulu Devletlerle İlişkileri.
4.1932-1938 Döneminde Türk Dış Politikasi. Dönemin Özellikleri. Türkiye'nin Milletler Cemiyetine Girmesi.
5.Balkan Devletleriyle İlişkiler. Balkan Antantı.
6.Doğulu Devletlerle İlişkiler: Sadabad Paktı.
7.Montrö Boğazlar Sözleşmesi.
8.Hatay'ın Anavatana Katılması.
9.Ara Sınavı.
10.İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye: Kore Savaşı.
11.Türkiye'nin NATO'ya Girmesi.
12.Balkan İttifakı ve Bağdat Paktı.
13.Kıbrıs Sorunu.
14.Atatürk Döneminde Siyasal Partiler ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11111
Toplam103