Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ403 Sosyal Bilgiler Ders Kitapı İncelemeleri 927001 4 7 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarına sosyal bilgiler alanındaki ders kitaplarını bilimsel bakış açısıyla inceleme ve değerlendirme becerisi kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Nevin Özdemir
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğretmen adaylarına iyi bir ders kitabı hazırlama konusunda bilgi, deneyim ve uygulama becerisi sağlamak
  2. Öğretmen adaylarına alanlarıyla ilgili kitapların öğretim programlarına en uygun olanlarını seçme becerisi kazandırmak
  3. Öğretmen adaylarına ders kitaplarını bilimsel bir anlayışla değerlendirme becerisi kazandırmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Abdurrahman Kılıç, Serdal Seven (2007). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, pegemA yayıncılık, Ankara.
2. Özcan Demirel, Kasım Kıroğlu (2005). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi,Öğreti Yayıncılık,Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Konu alanında MEB tarafından onaylanmış ders kitaplarının ve öğretim programlarının eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesi; kitapların içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, öğretimde kullanım kolaylığı, vb. açılarından incelenmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş (kaynak kitaplar ve dersin işlenişi hakkında genel bilgi verilmesi; uygulama için grupların ve incelenecek ders kitaplarının seçilmesi)
2.ders kitaplarının ve öğretim programlarının tarihsel gelişimi, ders kitapları ve öğretim programlarıyla ilgili yasa ve yönetmeliklerin tanıtılması
3.Ders kitaplarının öğretim programına uygunluğu-Hedef ve davranışlar
4.Uygulama
5.Ders kitaplarının öğretim programına uygunluğu-içerik
6.Uygulama
7.Ders kitaplarının öğretim programına uygunluğu-öğrenme,öğretme durumları
8.Uygulama
9.Ders kitaplarının öğretim programına uygunluğu-değerlendirme
10.Uygulama
11.Ders kitabında dil ve anlatım- Dil özellikleri,Yazılı anlatım öğeleri
12.Uygulama
13.Ders kitaplarında görsel düzen
14.Uygulama
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Uygulama/Pratik1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik14114
Rapor Hazırlama11515
Bireysel Çalışma14456
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Toplam152