Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ405 Günümüz Dünya Sorunları 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı günümüz dünya sorunları ve çözüm yolları konusunda farkındalık oluşturmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Günümüz dünya sorunlarının temel nedenlerini açıklayabilme
  2. Günümüz dünya sorunlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Armstrong, D. G., Hunkins, F. J. 1989. World Geography (People & Places).Columbus, OHIO: Merril Publishing Company.
2. Şahin, C., Sipahioğlu, Ş. 2003. Doğal Afetler ve Türkiye. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
3. Tümertekin, E., Özgüç, N. 1997. Ekonomik Coğrafya: Küreselleşme ve Kalkınma. İstanbul: Çantay Kitabevi
4. Yazıcı, H., Koca, M. K. (Ed). 2007. Genel Coğrafya. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Doğal afetler (küresel ısınma, depremler, tsunami vb.). Çevre sorunları. Doğal kaynakların sınırlılığı, açlık, fakirlik, işsizlik, insan hakları, plansız nüfus artışı, ırkçılık, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, terör gibi sorunların incelenmesi. Bu sorunların çözülmesini amaçlayan ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile farklı yaklaşımlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş: Günümüz dünya sorunlarına genel bakış: Beşeri etkiler
2.Nüfusa dayalı sorunlar: Açlık, doğal kaynakların dengesiz tüketimi, hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, kırsal ve şehirsel yerleşme sorunları, göç olgusu.
3.Irkçılık ve ayrımcılık, eğitim sorunları, çocuk sorunları
4.Savaşlar, şiddet ve terör olayları, dil, din, mezhep çatışmaları
5.Meteorolojik-klimatolojik doğal afetler ve korunma yolları
6.Jeolojik-jeomorfolojik doğal afetler ve korunma yolları
7.Doğal-beşeri afetler: Toprak erozyonu, hava, su, toprak kirliliği, asit yağmurları, ozon tabakasındaki seyrelme
8.Ormansızlaşma ve orman yangınları
9.Ara sınav
10.Enerji kaynakları ve madenlere ilişkin sorunlar
11.Sanayi faaliyetleri, nükleer enerji ve nükleer kazalar
12.Havayolu, karayolu, denizyolu ve demiryollarına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri
13.Dünya ticaret örgütleri, ticaret uygulamaları ve anlaşmaları
14.Türkiye'den ve dünyadan örnek olay incelemeleri
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11111
Toplam75