Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ406 Drama 927001 4 8 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yaratıcı drama alanının öğretimine yönelik olarak olumlu tutum geliştirme,Yaratıcıılık, Drama, Yaratıcı Drama, Oyun ve Tiyatro Pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama vb.temel kavramları kavrama,İlköğretim öğretmeninde dramayı sınıfta uygularken sahip olması gereken yeterlikler ve sorumlulukları kavrama,İlköğretim düzeyinde Drama dersinin amaçlarını kavrama ve öğretim programını tanıma,İlköğretim düzeyindeki çocukların (7-12 yaş) tüm gelişim özellikleri ve bu özelliklere göre Drama öğretiminin nasıl olması gerektiği konusunda anlayış kazandırma,Yaratıcı dramanın eğitimde kullanımına yönelik gelişimine ve Türkiye’deki uygulamalara yönelik bilgileri kavrama,İlköğretimde bir yöntem olarak dramanın kullanılması için gerekli becerileri kavrama,Bir drama dersini tasarımlama ve uygulama becerisi kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Eğitim ve Yaratıcı drama yöntemi arasında bağlantıyı kavrayabilme
  2. Bir drama dersini tasarımlama ve uygulama becerisi kazanabilme
  3. İlköğretim derslerde bir yöntem olarak yaratıcı dramayı kullanabilme
  4. Yaratıcı Drama yöntemiyle ilgili temel kavramları bilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Aral, Neriman.Gülen Baran,Şenay Bulut,Serap Çimen "Drama"Ya-Yayın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
2. Aksarı, Safire. “İlköğretimde Günlük Ders Planlarında Yöntem Olarak Drama Önerileri” Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. 2005.
3. Gönen. Mübeccel. Nursel Uyar Dalkılıç”Çocuk Eğitiminde Drama Yöntemi ve uygulamalar” İstanbul 1998.
4. Karadağ, asiye. Dramatizasyon Öyküleri, Kostümleri ve Aksesuvarları. Anı Yay. Ankara, Şubat 2004.
5. M.E.B. “İlköğretimde Drama”
6. MEB.”Anadolu Güzel sanatlar Lisesi Drama. Devlet Kitapları Müdürlüğü- İstanbul, 2004.
7. Küçükahmet, Leyla.”İlköğretimde Drama” Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. 2001.
8. Pekgöz, Müslim,Rifat Hancılar”Eğitimde Görme ve İşitme araçları” Ankara : 1970
9. San, İnci” İlköğretim Müfettişleri Semineri ders Notları”Ankara Ün.Eğt.Bil Fak.Eğt.Uygulama ve Araştırma Merkezi: Ankara 1998.
10. Üstündağ , Tülay: “Drama Öğretmenimin El Kitabı “Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Dramaya Giriş: Dramanın tanımı, temel kavramları, tarihçesi, drama, oyun, tiyatro ve psikodrama arasındaki farklılıklar.Dramanın Yararları: Dramanın yaratıcılık, zihinsel gelişim, kişilerarası ilişkiler, sosyal beceriler, karar verme ve problem çözme becerileri, duyguların fakında olma ve kendi ifade etme becerileri üzerindeki etkileri.Dramanın Aşamaları ve Teknikleri:Hazırlık, canlandırma aşaması, değerlendirme aşaması, Dramada kullanılan çeşitli teknikler (Doğaçlama (improvisation), rol oynama (role play), fotoğraf anı (stil image), mim, rol kartları(role cards) vb.)Dramanın sözcük olarak kökeni, tanımı.Yaratıcı dramanın tanımı, amaçları/Drama Uygulamaları.Yaratıcı drama, tiyatro, oyunculuk arasındaki farkları.Yaratıcı dramanın özellikleri/Drama Uygulamaları.Yaratıcı dramanın Öğeleri/Drama Uygulamaları.Yaratıcı dramanın Boyutları/Drama Uygulamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma İleitşim etkileşim Çalışmaları Yaratıcı Drama Yöntemi
2.Uyum çalışmaları Yaratıcı drama yöntemi
3.Uyum çalışmaları Yaratıcı Drama Yöntemi
4.5 duyu çalışmaları Yaratıcı Drama Yöntemi
5.Yaratıcı drama ve Sanatlar(edebiyat), teknikler Yaratıcı Drama Yöntemi
6.Kuramsal anlatım, tartışma ve örnekler Düz anlatım
7.Yaratıcı drama ve Sanatlar(resim),öğretim teknikleri Yaratıcı Drama Yöntemi
8.Yaratıcı drama ve Sanatlar(obje ve fotoğraf), soysa drama
9.Ara sınav Yaratıcı Drama Yöntemi
10.Yaratıcı drama ve Sanatlar(müzik), orff ve beden perküsyon Süreçsel drama yöntemi
11.Yaratıcı drama ve eğitim bağlantısı Süreçsel drama yöntemi
12.Yaratıcı drama ve eğitim bağlantısı Yaratıcı Drama Yöntemi
13.Yaratıcı drama yöntemiyle yapılmış ders Planı örnekleri oluşturma, tartışma Yaratıcı Drama Yöntemi
14.Genel değerlendirme, özet ve ders planı örnekleri inceleme Yaratıcı Drama Yöntemi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi41144
Toplam150