Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ407 Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sosyal Bilgiler dersi kapsamında genel ve özel eğitim kavramlarının tanıtılması, ilköğretim boyutunda sosyal bilgiler dersinin amaç ve kazanımlarının tanıtılması ve bunların derste çeşitli materyal, yöntem ve tekniklerin kullanılarak uygulamasını sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Sosyal Bilgiler öğretim programını öğrendiği kuramsal bilgiler çerçevesinde değerlendirir.
  2. Öğretim ilke, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular.
  3. Türk Milli Eğitim Sisteminde Sosyal bilgiler dersinin yerini ve önemini kavrar.
  4. Öğretim sürecine uygun materyaller ve kaynakları kullanabilir.
  5. Sosyal Bilgiler öğretim etkinlikleri planlar, ders planı ve günlük plan yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Powerpoint
2. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Sosyal Bilgiler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Vatandaşlık Bilgisi ve Eğitimi Dersleri Öğretim Programı ve Kılavuzu 6-7: MEB, Ankara
3. Başaran, İ. E. Eğitim Psikolojisi Ankara
4. Saban, Ahmet (2000). Öğrenme ve öğretme süreci: Yeni teori ve yaklaşımlar. Nobel, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yapılandırmacı yaklaşımın Sosyal Bilgiler dersindeki yeri
2.Yapılandırmacı yaklaşımın Sosyal Bilgiler dersindeki yeri
3.Öğretim ilkeleri
4.Tam Öğrenme ve Çoklu Zeka
5.Proje tabanlı öğrenme ve İşbirlikçi öğrenme
6.Öğretim Teknikleri (Altı Şapka, Beyin Fırtınası, İstasyon Tekniği)
7.Ara sınav
8.Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması
9.Arasınav
10.Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması
11.Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması
12.Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması
13.Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması
14.Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Uygulama/Pratik1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri55
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri45
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik14114
Bireysel Çalışma14342
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam128