Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBÖ413 Okul Deneyimi 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Okul Deneyimi dersi, okullarda yapılacak uygulama çalışmalarının ilk basamağını oluşturan, öğretmen adaylarının, bir uygulama öğretmeni nezaretinde uygulama yapacağı okulu, öğrencileri, programı ve öğretmenleri genel olarak tanımasını sağlamak için sunulan gözlem ve görüşlere dayalı bir derstir. Bu ders ile öğretmen adaylarının belli bir düzeyde, okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanımaları, bu alandaki kisi ve etkinlikleri gözlemleyerek daha sonraki uygulamalar için bir zemin oluşturmaları amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğretmenin bir dersi islerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi asamalara böldüğünü analiz edebilme
  2. Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını açıklayabilme
  3. Okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlayabilme
  4. Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir günlük zamanını hangi çalışmalara ayırdığını özetleyebilme
  5. Öğretmenin öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını açıklayabilme
  6. Okulun örgüt yapısını ve içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini değerlendirebilme
  7. Okul müdürünün görev ve sorumluluklarını değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Demircioğlu, İ. 2008. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayıncılık.
2. Sezer, A., Çakıroğlu, A. 2010. Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Var
Dersin İçeriği
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma
2.Dönem planı hazırlama
3.Öğretmenin okuldaki bir gününün gözlemlenmesi
4.Öğrencinin okuldaki bir gününün gözlemlenmesi
5.Dersin düzenlenmesi ve işleniş aşamaları
6.Öğretim yöntem ve teknikleri
7.Öğretim yöntem ve teknikleri
8.Eğitimde çağdaş yaklaşımlar
9.Öğrenci etkinlik ve çalışmalarının değerlendirilmesi
10.Okul-toplum ilişkileri
11.Okul müdürünün görev ve sorumlulukları
12.Okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi
13.Okul deneyimi uygulamalarını yansıtan portfolyo sunumları
14.Okul deneyimi uygulamalarını yansıtan portfolyo sunumları
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Uygulama/Pratik1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Hazırlama1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14570
Rapor Hazırlama14228
Bireysel Çalışma14114
Toplam126