Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT404 Rehberlik 927001 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin rehberlikle ilgili bilgi, anlayış ve tutumlarının gelişimine katkı sağlamak. Rehberlik hizmetleri ile okuldaki öğrenme yöntemleri arasındaki ilişkiyi kavratmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitimde rehberlik hizmetlerinin yeri ve önemini kavrayabileceklerdir. Upon successful completion of the course, the students will be able to understand the place and importance of guiding and counseling services in schools.
  2. Okullardaki öğrenci kişilik hizmetleri hakkında fikir sahibi olacaklardır. The students will be able to get ideas about personal services for students in schools.
  3. Öğrenciyi tanıma teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olacaklardır. The students will be able to get knowledge and skills about techniques of getting to know student.
  4. Okullarda yapacağı rehberlik çalışmaları hakkında ön bilgi edinebileceklerdir. The students will be able to get preliminary knowledge about future guiding practices in schools
  5. Psikolojik danışmanın rehberlikle ilişkisini açıklayabileceklerdir. The students will be able to explain the relationship between counseling and guiding.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) TAN HASAN,PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK,MEB YAYINLARI,1995 İSTANBUL2) EDİTÖR ERSİN UZMAN,PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK,LİSANS YAYINCILIK,20053) EDİTÖR MEHMET GÜVEN,PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK,ANI YAYINCILIK, 2010 ANKARA4) YEŞİLYAPRAK BİNNUR,EĞİTİMDE REHBERLİK HİZMETLERİ,Nobel Yayınları,2004 ANKARA5) EDİTÖR YILDIZ KUZGUN, İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK,Nobel Yayınları,1999 ANKARA6) KANTARCIOĞLU SELÇUK,ORTA DERECELİ OKUL ÖĞRETMENLERİ İÇİN REHBERLİK,MEB YAYINLARI,1998 İSTANBUL
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler) , teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.- Rehberliğin tanımı - Rehberliğin amaçları - Rehberliğin ilkeleri - Rehberliğin önemi - Rehberlikle ilgili temel kavramlar
2.Rehberlik ve öğrenci kişilik hizmetleri - Rehberlik ve eğitim - Rehberliğin türleri
3.Eğitsel rehberlik - Eğitsel rehberlikte amaçlar - Eğitsel rehberliğin önemi ve ilkeleri - Eğitsel rehberlikte öğretmen rolleri - Eğitsel rehberlikte problem alanları
4.Mesleki rehberlik - Mesleki rehberlik alanı ve önemi - Meslek ve kariyer - Kariyer eğitimi ve gelişimi - Meslek seçimini(kariyer gelişimini) etkileyen faktörler - Meslek gelişimi (kariyer gelişimi)ile ilgili kuramlar - Mesleki bilgilendirme
5.Mesleki rehberlik - Meslek seçiminde kullanılan araçlar - Çoklu zeka ve meslek seçimi - Üstün yeteneklilerde meslek seçimi - Meslek( kariyer) danışmanlığı - Türk eğitim sisteminde mesleki yönlendirme ve meslek seçimi süreci
6.Kişisel rehberlik - Bireysel problemlilik ve uyum - Bireysel farklılıklar - Özgüven geliştirme - Benlik saygısı geliştirme - Stresle başa çıkma - Okullarda zararlı alışkanlıklar
7.Bireyi tanıma teknikleri -Bireyi tanımanın önemi - Bireyin bilinmesi gereken yönleri - Nitel tanıma yöntemleri
8.Bireyi tanıma teknikleri - Nicel tanıma yöntemleri
9.Ara sınav
10.Rehberlik ve Özel Eğitim - Özel eğitime muhtaç olma durumu - Okul fobisi - Zihinsel gelişim farklılıkları - Otistik çocuklar - Down sendromlu çocuklar - Hiperaktif çocuklar - Epileptik çocuklar
11.Üstün yetenekli çocuklar - Üstün yetenekli çocukların özellikleri - Üstün yetenekli çocukların belirlenmesi - Üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve eğitimi Öğrenme güçlükleri
12.Rehberlik ve iletişim - İletişim becerilerinin gereği ve önemi - İletişim düzeyleri - Sözel ve sözel olmayan iletişim - İletişim ve empati
13.Rehberlikte örgüt ve personel
14.Okul rehberlik programlarının geliştirilmesi
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi31133
Toplam125