Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ214 Dil Bilgisi Öğretimi 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dil bilgisi öğretim tekniklerini, Türkçe Dersi Programının (2017) temel yaklaşımı olan yapılandırıcı yaklaşıma uygun olarak tanıtmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Safa ÇELEBİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Dil bilgisi öğretiminin anlamaya ve anlatmaya yönelik işlevini tanımlar.
  2. Yapılandırmacılığa uygun dilbilgisi etkinlikleri geliştirir.
  3. Dil biliminin dil bilgisi öğretimine yönelik katkılarını tanır ve bu iki disiplini ilişkilendirir.
  4. İlköğretim Türkçe Dersi Programındaki (2006) dil bilgisi alanına ilişkin kazanımları analiz eder.
  5. Dilbilgisi kazanımlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Güneş, F. (2013). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller, Ankara: Pegem Akademi.Sağır, M., Demir Atalay T. (2016). Yeni Programa Uygun Etkinliklerle Dil Bilgisi Öğretimiretimi, Ankara: Pegem Akademi.Göçer, A. (2018). Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları,Ankara: Pegem Akademi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dil bilgisinin temel kavramları; Türkçenin ses, şekil, anlam ve söz dizimi yönünden temel özellikleri;dil bilgisi öğretimi ve dil bilgisi öğretiminin amacı; Türkçe Dersi Öğretim Programının dil bilgisi öğretimi modelleri ve yaklaşımları (Davranışçı, Bilişsel ve Yapılandırıcı) açısından değerlendirilmesi; Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (1-8. Sınıflar) dil bilgisi kazanımları; dil bilgisi öğretiminde konular (ses bilgisi, şekil bilgisi, anlam bilgisi) ve öğretiminde izlenecek sıra; yöntem ve teknikler; etkinlik örnekleri; metin merkezli dil bilgisi öğretimi uygulamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dil ve Dilin İşlevleri, Dil Öğretimi Yaklaşımları
2.Dil Becerileri ve Bunların Birbiriyle İlişkisi, Dil bilgisi, Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğrenme Alanı
3.Türkçe Eğitiminde Dil Bilgisi Öğretiminin Amacı, Önemi ve İşlevleri
4.Dil Bilgisi Öğretiminde İlke, Yaklaşım ve Yöntem Bilgisi
5.Dil Bilgisi Öğretim Modelleri
6.Dil Bilgisi Öğretimindeki Sorunlar
7.Türkçe Dersi Öğretim Programında Dil Bilgisi Öğretimi
8.Türkçenin Ses Özellikleri
9.Ara sınav
10.Türkçenin Şekil Yönünden Özellikleri
11.Türkçenin Anlam ve Söz Dizimi Yönünden Özellikleri
12.Metin Temelli Dil Bilgisi Öğretimi ve Uygulamaları
13.Metin Temelli Dil Bilgisi Öğretimi ve Uygulamaları
14.Metin Temelli Dil Bilgisi Öğretimi ve Uygulamaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21020
Ev Ödevi166
Toplam75