Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGGK110 Türk Dili II 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin konuştukları ve yazdıkları Türk dili hakkında tamamlayıcı temel bilgilerin ardından, akademik dil ve yazıların özellikleri ile akademik metinlerin yapıları ve türleri ile ilgili becerilerini geliştirmek; Onların akademik bilgi, birikim ve deneyim sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Adem ÇALIŞKAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler, genelde dil, özelde Türk dili hakkında tamamlayıcı temel bilgileri kavrarlar.
  2. Öğrenciler yazıların sınıflandırılmasını öğrenirler ve örnek uygulamalar sayesinde tanırlar.
  3. Öğrenciler, akademik dil ve yazının özelliklerini öğrenirler.
  4. Öğrenciler, akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanmayı öğrenirler.
  5. Öğrenciler, akademik metinlerin yapısını ve türlerini öğrenirler.
  6. Öğrenciler, bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özelliklerini öğrenirler.
  7. Öğrenciler, kaynak gösterme, başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma yanında akademik metin yazmayı öğrenirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ÇALIŞKAN, Adem, Yazılı Anlatım II, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Öğretmenliği 2017-2018 Bahar Yarıyılı Basılmamış Ders Notları, Samsun, 2018.
AKTAŞ, Şerif - Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yayınları, Ankara, 2001.
AKTULUM, Kubilay, Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yayınevi, Ankara, 1999.
AZİZ, Aysel, Araştırmanın Yazılması ve Sunumu, 1.bs., Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2015, 157 s.
BARZUN, Jacques - GRAFF, Henry F., Modern Araştırmacı (Çev. Fatoş Dilber), TÜBİTAK, Ankara, 1996; 16.bs., Ankara, 2008, 344 s.
BEŞLER, Hamza Kaya, "Bilimsel Araştırma Etiği", Ağustos 2014, https://www.academia.edu/7738524/Bilimsel_Araştırma_Etiği , Erişim tarihi: 15.01.2019.
ÇETİN, Nurullah, Nesir Türleri, Akçağ Yayınları, Ankara, 2000, 296 s.
ERTEKİN, C., Bilimsel Araştırmalarda Etik ve Sorunlar, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2002.
GÜNAY, V.Doğan, Metin Bilgisi, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, trs., 528 s.
KAN, Mustafa Onur, Akademik Yazma, 1.bs., Eğiten Kitap, Ankara, 2018, 120 s.
KARPUZ, Beyhan, Araştırma Yöntem ve Stratejileri, 2.bs., Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2010, 135 s.
KOZAK, Metin, Akademik Yazım: İlkeler - Uygulamalar - Örnekler, 1.bs., Detay Yayıncılık, Ankara, 2018, 160 s.
ODACI, Serdar (ed.), Dil ve Anlatım: Dil, Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım, Etkili İletişim, Palet yayınları, Konya, 2009, 604 s.
ÖZDEMİR, Emin, Anlatım Sanatı-Kompozisyon, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000.
ÖZDEMİR, Emin, Yazın ve Yazınsal Türler, Karacan Yayınları, İstanbul, 1981.
SENGEL, Filiz Certoğlu, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İntihal ve Esinlenme, 1.bs., Seçkin Yayıncılık, Mersin, 2009, 155 s.
SEYİDOĞLU, H., Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2009.
YILDIZ, Yusuf, Yüzyılın İntihali: Türkiye'de Bilimsel Hırsızlığın Boyutlarına İlişkin Bir Araştırma, Çıra Yayınları, İstanbul, 2016, 784 s.
YILMAZ, Engin, Uygulamalı Metin Bilgisi, 1.bs., Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2010, 200 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
(Yazıların Sınıflandırılması). Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma, nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.), iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları, açıklama, tartışma, metinlerarası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma), başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler, akademik metin yazma uygulamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders İçin Kaynak ve Materyaller. Giriş.
2.Yazıların Sınıflandırılması.
3.Akademik dil ve yazının özellikleri.
4.Akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma.
5.Nesnel ve öznel anlatım.
6.Akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.).
7.İddia ve önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma).
8.Bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri.
9.Rapor yazmanın basamakları, açıklama, tartışma,
10.ARA SINAV
11.Metinlerarası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma),
12.Başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma.
13.Bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler.
14.Akademik metin yazma uygulamalar.Genel değerlendirme.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav199
Final Sınavı199
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14342
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Toplam128