Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
13. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar Anadolu'ya yerleşen Türklerin kullandığı Arap harfli yazı sistemini öğretmek ve öğrencilerin bu yazı ile üretilmiş metinlerden yararlanabilmeleri sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Aydın
Öğrenme Çıktıları
  1. Osmanlı Türkçesi dönemini Türkçenin bir evresi olarak değerlendirebilir.
  2. Osmanlı Türkçesiyle üretilmiş metinleri okuyabilir.
  3. Osmanlı Türkçesinin söz varlığı içindeki Arapça ve Farsça kelimeleri ayırabilir.
  4. Osmanlı Türkçesinin yazı sistemini tanır.
  5. Türkçe kökenli eklerin yazılış özelliklerini açıklar.
  6. Türkçe kökenli kelimelerin anlam özelliklerin açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok.
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, Kesit Yayınları, İstanbul 2008.Mustafa Özkan-Hatice Tören, Osmanlı Türkçesi I, 3F Yayınevi, İstanbul 2008.İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük Kubbealtı Lugati, Kubbealtı Yayınevi, İstanbul 2009.Şemsettin Sami, Kamus-ı Türki, Enderun Yayınları, İstanbul 1989.Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Yayınevi, Ankara 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Arap harfli Türk abecesi, bitişik ve ayrı harfler, yazma çalışmaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Osmanlı Türkçesinin tanımlanması, Osmanlı Türkçesi yazı sistemi
2.Harflerin başta, ortada ve sondaki biçimleri.
3.Türkçe kelimelerde ünlülerin yazılması ile ilgili kurallar.
4.Türkçe kelimelerde yuvarlak ünlülerin yazılması.
5.Ünsüzlerin yazılması ile ilgili kurallar.
6.Metin okuma alıştırmaları.
7.Türkçe köklerin ve eklerin yazılması.
8.Metin okuma alıştırmaları.
9.Arapça ve Farsça kelimelerde ünlülerin yazılması ile ilgili kurallar.
10.Arapçanın ünsüzlerinin özellikleri.
11.Ara sınav.
12.Okuma ve yazma alıştırmaları.
13.Tenvin ve tenvinli kelimeler.
14.Metin okuma alıştırmaları.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14342
Ev Ödevi5210
Toplam100