Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ110 Osmanlı Türkçesi-II 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
13. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar Anadolu'ya yerleşen Türklerin kullandığı Arap harfli yazı sistemini öğretmek ve öğrencilerin bu yazı ile üretilmiş metinlerden yararlanabilmeleri sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Aydın
Öğrenme Çıktıları
  1. Osmanlı Türkçesi yazısıyla üretilmiş metinleri okuyabilir.
  2. Osmanlı Türkçesi alfabesiyle metinler yazabilir.
  3. Ses ile yazı arasında ilişki kurabilir.
  4. Osmanlı Türkçesi metinleriyle yeni metinler arasında bağ kurar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, Kesit Yayınları, İstanbul 2008.Mustafa Özkan-Hatice Tören, Osmanlı Türkçesi I, 3F Yayınevi, İstanbul 2008.İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük Kubbealtı Lugati, Kubbealtı Yayınevi, İstanbul 2009.Şemsettin Sami, Kamus-ı Türki, Enderun Yayınları, İstanbul 1989.Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Yayınevi, Ankara 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Osmanlı Türkçesi metinlerini okumak, yazmak ve anlamak.
2.Osmanlı Türkçesindeki Arapça kelimeler.
3.Metin okuma alıştırmaları.
4.Elif-i maksureyle yazılan Arapça kelimeler.
5.Arapçada çokluk ve türleri. Sağlam ve kırık çokluk.
6.Metin okuma alıştırmaları.
7.Farsça yapılı tamlamalar. Arapça kelimlerde cinsiyet, müzekker ve mü'ennes kelimeler
8.Metin okuma alıştırmaları.
9.Ara sınav
10.Farsça sıfat tamlamaları.
11.Metin okuma alıştırmaları.
12.Arapça masdarlar. İsm-i fail ve ism-i mef'ul
13.Metin okuma alıştırmaları.
14.19. Yüzyıl Osmanlı Türkçesi Metinleri.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma10330
Toplam125