Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ103 Edebiyat Bilgi ve Kuramları-I 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Edebiyat ve işlevini, edebiyatla ilgili terim, tanım ve kavramları öğrenmek. Edebiyata ait kavramların birbirleriyle ilişkileri ile nazım ve nesir türlerini belirleyen öğeleri yöntem açısından karşılaştırmak. Edebiyata konu olan olaylar ve sonuçları, edebî düşünce hareketleri; sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat kuramlarını öğrenmek. Nazım biçimi ve birimini tanımak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Şeyma B. Kuran
Öğrenme Çıktıları
  1. Edebiyatla ilgili kavramları bilir, açıklar.
  2. Şiirin hangi vezinde ve hangi kalıpla yazıldığını bulur.
  3. Edebiyatın en eski ve yeni tanımlarını, sınırlarını bilir.
  4. Edebiyat türlerini, şiir ve nesir arasındaki farklılıkları bilir.
  5. Edebiyatın diğer güzel sanat dallarıyla olan ilişkisini bilir.
  6. Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Banarlı, Nihat Sami. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: MEB., 1971-1973. Bilgegil, Kaya. Edebiyat Bilgi ve Teorileri, İstanbul 1989. Cemal Kurnaz, Eski Türk Edebiyatı, Ankara 2001. Dilçin, Cem. Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1983. Elbir, Bilal. Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Pegema Yay., Ekim 2006. Macit, Muhsin-Uğur Soldan, Edebiyat Bilgi ve Teorileri El Kitabı, Ankara 2004. R. Wellek-A. Warran, Edebiyat Biliminin Temelleri (Çev. Ahmet Edip Uysal), Ankara 1983. Saraç, Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Gökkubbe Yay., İstanbul, 2004. Saraç, Yekta. Klasik Edebiyat Bilgisi Biçim-Ölçü-Kafiye, 3F Yay., İstanbul 2007.
Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Edebiyata ait kavramlar, bunların birbirleriyle ilişkileri, nazım ve nesir türlerini belirleyen öğelerin yöntem açısından karşılaştırılması, edebiyata konu olan olaylar ve sonuçları, edebi düşünce hareketleri; sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat kuramları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma, dersi tanıtma
2.Edebiyat kavramı, tanımları ve işlevi
3.Edebiyatla ilgili kavramlar (edebi dil, edebi metin, edebiyat bilimi, edebiyat tarihi, edebiyat sosyolojisi...)
4.Edebiyatla ilgili kavramlar (Edebiyat kuramı, edebiyat eleştirisi, karşılaştırmalı edebiyat, edebiyat eğitimi)
5.Edebiyatla ilgili kavramlar (Konu, tema, akım, dönem, şahsiyet, üslup)
6.Edebiyatın diğer sanat dallarıyla olan ilişkisi
7.Ara Sınav
8.Edebiyat Kuramları(Yansıtma Kuramı I, II)
9.Anlatımcılık, Alımlamacılık
10.Rus Biçimciliği, Yapısalcılık
11.Edebiyatta türler, şiir ve nesir,
12.Şiir nedir, tanımı, özellikleri
13.şiirde ahenk unsurları(aruz)
14.Şiirde ahenk unsurları(hece)
15.Yıl sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı144
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Ev Ödevi31133
Toplam96