Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ107 Sözlü Anlatım-I 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere sözlü iletişimin temel ilkelerini kavratmak, sözlü iletişim kurabilme becerilerini geliştirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR
Öğrenme Çıktıları
  1. Sözlü ietişimde doğal dili beden diliyle uyumlu biçimde kullanabilir.
  2. İdeal bir konuşmacının ve ideal bir dinleyicinin sahip olması gereken özellikleri bilir.
  3. Konuşmanın bakış açısını, temayı ve alt temayı tanımlayabilme.
  4. Hazırlanmış ve hazırlıksız konuşma yapabilmek.
  5. Hazırlıklı konuşmalarda konuşmanın içeriği, biçimi ve sunumuyla ilgili her türlü planlama ve hazırlığı yapabilir.
  6. Türk kültürünü ve sanatını geliştirmek için başlangıçta Türk dili ve Türk edebiyatı, bu dille oluşturulmuş Türk ve edebiyat eserleri özelliklerini öğrenmek ve bu öğrenilen özellikleri yapılacak uygulamalara aktarmak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Gedizli, Mehmet. (2006), Söyleyebilmek-sözlü anlatıma giriş-, Marka yay. İstanbul
2- Özdemir, Emin. (2000), Anlatım Sanatı-Kompozisyon, Remzi Kitabevi, İstanbul
3- Aktaş, Şerif-Gündüz,Osman. (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ yay. Ankara
4- Akbayır, Sıddık. (2005), Dil ve Diksiyon, Akçağ yay. Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Metin okuma teknikleri (sesli okuma, sessiz okuma, güdümlü okuma, eleştirel okuma vd); okunan metinleri, izlenen olay, film, tiyatro vb?yi sözlü olarak anlatma çalışmaları (özetleme, değerlendirme ve yorumlama); konuşma türleri II: (topluluk karşısında konuşma: bir olayı, anıyı anlatma; bir duyuruyu iletme; öykü, oyun, film anlatma; ders anlatma, konferans verme, söylev/nutuk, v.b.; tartışmalı toplantılarda yapılan konuşmalar: tartışma, münazara, açıkoturum, panel, forum, sempozyum, kurultay(kongre), seminer, çalıştay vb); konuşmada kullanılabilecek anlatım biçimleri (tartışmacı, açıklayıcı, betimleyici ve öyküleyici anlatım); konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, değişik konularda hazırlıklı konuşma yapma; konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri
2.Sözlü iletişimde doğal dili ve beden dilini nasıl kullanmalıyız?
3.İdeal bir konuşmacının ve ideal bir dinleyicinin özellikleri, bunların iletişime ve sözlü anlatıma etkileri
4.Sözlü anlatıma ilişkin sorunlar ve çözüm önerileriHazırlıksız konuşma çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar
5.Hazırlıksız konuşma uygulamaları
6.Hazırlıksız konuşma uygulamaları
7.Hazırlıksız konuşma uygulamaları
8.Hazırlıksız konuşma uygulamaları
9.Ara sınav (sözlü)
10.Hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi, sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana düşüncenin belirlenmesi, planlama ve sunum vs.)
11.Hazırlıklı konuşma uygulamaları
12.Hazırlıklı konuşma uygulamaları
13.Hazırlıklı konuşma uygulamaları
14.Hazırlıklı konuşma uygulamaları
15.Yıl sonu sınavı (sözlü)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı155
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü818
Seminer144
Ev Ödevi248
Toplam85