Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ108 Sözlü Anlatım-II 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere kendilerini tam ve doğru olarak ifade edebilme,kalabalık karşısında konuşma becerisi kazandırmak. Öğrencilerin iyi bir konuşmanın özelliklerini bilmesini ve uygulamasını sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR
Öğrenme Çıktıları
  1. Fikirlerini düzgün, etkili ve akıcı bir biçimde aktarabilir.
  2. Halka konuşma yapabilir.
  3. Hazırlıklı konuşma türlerini ve birbirlerinden farklarını bilir.
  4. İyi bir konuşmacının özelliklerini bilir.
  5. Konuşmanın insan hayatındaki önemini kavrar.
  6. Etkili bir konuşma hazırlayın.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Baltaş, A., Baltaş, Z. (1992). Bedenin Dili. İstanbul: Remzi Kitabevi. Demirel, Ö. (1994). Türkçe Öğretimi: Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin. Ankara: PeGem Yayıncılık. Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Gül Yayınevi. Ankara. MEB. Türkçe Öğretim Programı (2005). Mili Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yalçın, A. (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri, Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Akçağ. Temizyürek, F. vd. (2007). Konuşma eğitimi – Sözlü Anlatım. Ankara: Öncü Kitap. Taşar, S. (2000). Örneklerle Konuşma Eğitimi. İstanbul: Papirus Yayınları Ünalan, Ş. (2003). Kişisel Gelişim Teknikleriyle Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayınları. Yaman, E. (2001). Konuşma Sanatı. Ankara: Gazi Kitabevi. Demirel, Ö. (1997). Türkçe Programı ve Öğretimi. Ankara: Pegem Yayınları. Yalçın, A. (2002). Türkçe Öğretim Yönteml
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Diksiyon ve iletişim, iletişim türleri, iletişim sürecinin öğeleri, iletişimi engelleyen unsurlar
2.Telâffuz ve konuşma kusurları.
3.Sözlü anlatımda vurgu ve tonlama uygulamaları. Yazılı bir metin üzerinde durak yerlerinin tespiti çalışmaları.
4.Konuşma, konuşmaya yardımcı teknikler, konuşmayı etkileyen faktörler, konuşmacıda bulunması gereken özellikler.
5.Konuşma öncesinde, konuşma sırasında ve konuşma sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar
6.Konuşmada beden dili ve önemi
7.Hazırlıksız konuşma uygulamaları. Dinleme konuşma ilişkisi
8.Konuşma içeriğinin düzenlenmesi ve konuşma metni hazırlama
9.Hazırlıklı konuşma uygulamaları, (Münazara, Forum, Panel, Açık Oturum, Sempozyum, Konferans)
10.Ara sınav
11.Hazırlıklı konuşma uygulamaları, (Münazara, Forum, Panel, Açık Oturum, Sempozyum, Konferans)
12.Hazırlıklı konuşma uygulamaları, (Münazara, Forum, Panel, Açık Oturum, Sempozyum, Konferans)
13.Türkçe öğretiminde sözlü anlatımın önemi
14.Türkçe öğretiminde sözlü anlatımın önemi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım22040
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12121
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Toplam100