Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ111 Yazı Yazma Teknikleri 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dik ve yatık harfleri yazma tekniklerini öğrenmek. Dik ve eğik temel küçük ve büyük harflerle güzel ve okunaklı yazabilmek. Kesik uçlarla dekoratif yazı çalışmaları yapabilmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç Dr. İlknur Karagöz
Öğrenme Çıktıları
  1. Yazılı iletişimde yazının önemini kavrayarak uygun tavır geliştirir.
  2. Güzel ve okunaklı yazı yazma konusunda öğrencilerine rehberlik edebilir.
  3. Farklı yazı türlerini tanır ve uygular.
  4. Bilgisayarda farklı yazı türleriyle uygulamalar yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akyol, Hayati. Türkçe İlk Okuma Yazama Öğretimi. Pegema Yay. Ankara, 2006. Artut, Kazım-Demir, Hakan. Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi. Anı Yay. Ankara, 2007. MEB Tebliğler Dergisi. Munis, Erdoğan. Yazı. Uslay, Yüksel. Okullarda Güzel Yazı. Gaziantep Gaziyurt Basımevi, 1966. Güneri, Mustafa. Bitişik Yazı Çalışmaları. Ders kitapları Anonim Şirketi, Babıali Caddesi . İstanbul 1967. Kavcar, C.; Oğuzkan, F. ve Sever, S. Türkçe Öğretimi, Ankara, 1995
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini; yazının tanımı, kısa tarihçesi, yazının iletişim açısından önemi, temel dik ve eğik yazı yazma, bitişik dik ve eğik yazı yazma konuları oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yazı kavramı hakkında genel bilgi.
2.Güzel yazma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi.
3.Büyük temel harfler, küçük temel harflerin gösterimi.
4.Eğik büyük yazı harfleri ve yazılış yönlerinin gösterimi.
5.Bitişik eğik yazı küçük harfleri ve yazılış yönlerinin gösterimi.
6.Rakam ve işaretlerin yazılışının gösterimi.
7.Büyük ve küçük temel harflerle bitişik dik ve eğik el yazısı yazma.
8.Dik ve eğik el yazısıyla metinler oluşturma çalışmaları.
9.Ara sınav
10.Uygulama çalışmaları, düzgün ve okunaklı yazı uygulamaları.
11.Uygulama çalışmaları, düzgün ve okunaklı yazı uygulamaları.
12.Uygulama çalışmaları, düzgün ve okunaklı yazı uygulamaları.
13.Uygulama çalışmaları, düzgün ve okunaklı yazı uygulamaları.
14.Uygulama çalışmaları, düzgün ve okunaklı yazı uygulamaları.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam104