Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ201 Türk Dilbilgisi-III : Sözcük Bilgisi 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; aslında şekil bilgisinin konusu olan sözcüğün yapı, köken ve işlev bakımından türlerinin tanıtılarak cümle ve metinler içerisinde sözcük türlerinin ayırt edilebilmesini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. İlknur Karagöz, Yrd.Doç.Dr. Mediha Mangır
Öğrenme Çıktıları
  1. Türkçede tür kavramını kavrar.
  2. Anlamlı ve görevli dil birlikleri arasındakı farkı kavrar.
  3. İsim, sıfat, zamir ve zarfı özllikleriyle birlikte işlevsel olarak tanır.
  4. Fiillerin özelliklerini kavrar.
  5. Görevli birlikler olan edat ve bağlaçları tanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Muharrem Ergin, Türk Dilbilgisi,İst. 1993
Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, Ank. 1990
Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ank. 2003
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini; sözcük nedir, tür nedir, sözcüğün tür bakımından sınıflandırılmasıyla ilgili ilk çalışmalar, sınıflandırma esasları,sözlük düzeyinde ve metin düzeyinde Türkçede tür ayrımı, isimler, sıfatlar, zarflar, edatlar, bağlaçlar ve fiillerin yapı köken ve işlev bakımından özellikleri, cümle ve metin içinde sözcük türlerinin birbirleriyle ilişkileri ve öbek yapıları vb. konular oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Türkçede tür kavramıTür - işlev ilişkisiTürkçedeanlamlı ve görevli sözcük türleriAnlamlı sözcük türleri; isim,zamir, sıfat, zarf; fiilGörevli sözcük türleri; edat, bağlaç, ünlem
2.İsimlerKöken ve yapı bakımından isimler
3.Nitelik bakımından isimlerİsim tamlamalarıMetinlerde isim türünü tanıma uygulamaları
4.ZamirlerYapı ve işlevleri bakımından zamirlerİyelik öbekleriMetinlerde zamir türünü tanıma uygulamaları
5.SıfatlarKöken ve yapı bakımından sıfatlar
6.İşlevleri bakımından sıfatlarSıfat tamlamalarıMetinlerde sıfat türlerini tanıma uygulamaları
7.ZarflarKöken, yapı ve işlevleri bakımından zarlarZarf öbekleriMetinlerde zarfları tanıma uygulamaları
8.FiillerYapı, içerik bakımından fiillerAnlam ve kılınış biçimleri açısından fiillerFiillerde görünüş (aspect),
9.Ara sınav
10.Fiillerde çatıMetinlerde fiilleri tespit ederek özelliklerini tanıma uygulamaları
11.EdatlarYapı ve köken bakımından edatlarKullanılış biçimleri bakımından edatlar
12.Görevleri bakımından edatlarEdat öbekleriEdatları tespit etme uygulamaları
13.Bağlaçlar ve özellikleriKökeni işlevi ve cümledeki yerine göre bağlaçlarBağlama öbekleriMetin üzerinde bağlaçları ayırdetme uygulamaları
14.Anlamlı - görevli sözcük türü: ÜnlemlerÜnlemlerin özellikleriKöken, ses ve kelime yapısı, nitelik ve işlevi bakımından ünlemlerÜnlem öbekleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Ev Ödevi7214
Toplam88