Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ202 Türk Dilbilgisi-IV : Cümle Bilgisi 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk Dilbil. IV: Cümle Bilgisi dersinin amacı, Türkiye Türkçesinin söz dizimi özelliklerini ve yargı bildiren en küçük anlatım birimi olarak cümlenin yapısını tanıtmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. İlknur Karagöz, Yrd.Doç.Dr. Mediha Mangır
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci cümle bilgisini konusu itibariyle tanır.
  2. Sözcük - söz öbeği - cümle birimlerini ilişkilendirerek cümleyi analiz edebilir.
  3. Cümleleri analiz ederek dizim açısından doğru ve yanlış cümleleri ayırdedebilir, tamir edebilir.
  4. Cümleyi kendisinden küçük dil birimleriyle ilişkilendirebilir.
  5. Cümlenin zorunlu ve yardımcı ögelerini tanımlayabilir.
  6. Her türlü cümleyi ögelerine ayırabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Muharrem Ergin, Türk Dilbilgisi,İst. 1993
Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ank. 2004.
Mustafa Özkan - Veysi Sevinçli, Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, İst. 2008.
Rasim Şimşek, Türkçede Sözdizimi, Trabzon 1987.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Cümle bilgisinin konusu nedir?Dil ve iletişim birimi olarak cümle,
2.Türkiye Türkçesinin genel söz dizimi özellikleri ve söz dizimine ilişkin sorunlar.
3.Cümlenin ögeleri;Zorunlu ögeler ve özellikleri (Yüklem ve özne)
4.Yardımcı ögeler ve özellikleri (Tümleçler; Nesne, Dolaylı tümleç, Zarf tümleci)
5.Söz öbeği - cümle ögesi ilişkisi
6.Söz öbekleri ve kurucularıCümle çözümlemeleri
7.Cümle çözümlemeleri
8.Yükleminin soyuna göre cümle türleri; İsim cümleleri ve özellikleri, fiil cümleleri ve özellikleriÖrnekler ve çözümlemelerAra sınav
9.Ara sınav
10.Ögelerinin dizilişine göre cümle türleri; Kurallı cümle, Devrik cümle
11.Anlamına göre cümle türleri; olumlu, olumsuz, soru, ünlem vs. cümleler
12.Yapısına göre cümle türleri; Basit, birleşik, bağlı ve sıralı cümleler
13.Cümle çözümlemeleri
14.Öğrencilerin kendi ürettiği metinlerdeki cümlelerin çözümlenmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14342
Toplam104