Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ203 Türk Halk Edebiyatı-I 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk halk edebiyatının temel kavramlarını ve sınırlılıklarını kavratmak, millî bir edebiyat oluşu üzerinde farkındalık yaratarak bunlardaki fonksiyonel yapıyı öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç.Dr. Cafer Özdemir
Öğrenme Çıktıları
  1. Türk Halk Edebiyatının işlevi ve önemini kavratabilmek.
  2. Türk Halk Edebiyatının özelliklerini, bölümlerini tür ve şekillerini kavratmak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
M. Öcal OĞUZ vd., 2006, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları.
Şükrü ELÇİN, 1993, Halk Edebiyatına Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları.
Erman ARTUN, 2001, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.
P. Naili Boratav, 1988, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı,İstanbul: Gerçek Yayınları.
Metin And, 1985, Geleneksel Türk Tiyatrosu, İstanbul, İnkılâp Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Halk edebiyatının kavramları, bölümleri
2.Halk edebiyatının kaynakları(Kutatgu Bilig, Divanü Lügati't-Türk, Atabetü'l-Hakayık, Divan-ı Hikmet
3.Deyimler, Atasözleri ve Bilmeceler
4.Ninniler, Tekerlemeler, Yanıltmacalar
5.Dualar, Beddualar
6.Masallar ve Yapısı
7.Masal örnekleri inceleme
8.Efsaneler
9.Ara sınav
10.Fıkralar ve Nasreddin Hoca
11.Geleneksel Türk Tiyatrosu (Karagöz, Orta Oyunu, Meddah)
12.Geleneksel Türk Tiyatrosu (Karagöz, Orta Oyunu, Meddah)
13.Tasavvuf Edebiyatı ve Yunus Emre
14.Tasavvuf Edebiyatı ve Yunus Emre
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15230
Rehberli Problem Çözümü31030
Ev Ödevi2612
Toplam76