Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ204 Türk Halk Edebiyatı-II 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Aşık edebiyatı ve Tekke edebiyatının temel özelliklerini öğrenmek ve başlıca temsilcilerini tanımak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Cafer Özdemir
Öğrenme Çıktıları
  1. Aşıklık geleneğini izah edebilir.
  2. Tekke edebiyatının muhtevasını ve özelliklerini açıklayabilir.
  3. Başlıca tekke şairlerini sıralayabilir.
  4. Aşığın kim olduğunu ve tarihsel seyrini açıklayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fuat Köprülü, Türk Saz Şairleri; Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı; M. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı; Saim Sakaoğlu, Karaca Oğlan; Saadettin Nüzhet Ergun; Aşık Ömer; Beşir Ayvazoğlu, Halk Şiirinden Tarihe, Cem Dilçin, Türk Şiir Bilgisi, Antolojiler ve halk şairleri hakkında hazırlanmış biyografik diğer eserler; Abdurrahman Güzel, Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı, Kaygusuz Abdal; Mustafa Tatçı, Yunus Emre; Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar;M. Öcal OĞUZ vd Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Şükrü ELÇİN, Halk Edebiyatına Giriş,P. Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Türk Halk Edebiyatının alt başlığı olan Aşık Tarzına ilişkin alan ve dönem bilgisini, edebî şahsiyetlerini ve bu edebî şahsiyetlerin eserlerini; Destanlar ve Dede Korkut hikayelerinin önemini kavrama.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Âşık edebiyatının kökeni, oluşumu ve yüzyıllara göre gelişimi.
2.Âşıklık geleneği ve âşıkların yetişmesi (Yetişme, mahlas alma, bâde içme, saz, âşık kolları, âşıklık kuralları, halk hikayesi anlatma geleneği)
3.Âşık şiirinde biçim ve tür. (Heceli nazım şekilleri, aruzlu nazım şekilleri ve nazım türleri.)
4.16, 17 ve 18. yüzyıl Âşık şiiri temsilcileri ve şiirlerinden örnekler. (Karacaoğlan, Âşık Ömer)
5.16, 17 ve 18. yüzyuıl Âşık şiiri temsilcileri ve şiirlerinden örnekler. (Gevherî, Ercişli Emrah, Kul Mustafa)
6.19 ve 20. yüzyuıl Âşık şiiri temsilcileri ve şiirlerinden örnekler. (Dadaloğlu,Bayburtlu Zihni, Erzurumlu Emrah, Ruhsatî, Sümmanî ve Âşık Veysel)
7.Destanların özellikleri ve Türk destanları.
8.Oğuz Kağan destanının incelenmesi.
9.Dede Korkut Hikayeleri ve hikayelerin özellikleri.
10.Ara Sınav
11.Deli Dumrul hikayesinin incelenmesi.
12.Deli Dumrul hikayesinin incelenmesi.
13.Halk hikayeleri ve özellikleri
14.Kerem ile Aslı hikayesinin incelenmesi.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12525
Final Sınavı13030
Derse Katılım21020
Toplam75