Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ210 Genel Dilbilimi 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dilbilim temel kavram ve yöntemleriyle dile bakışını kavratmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Aydın
Öğrenme Çıktıları
  1. Beyin ve dil, dil ve dil gelişimi, dil ve toplum arasındaki ilişkiyi tanımlar.
  2. Öğrenci dil olgusunun zihinsel, sosyal ve kültürel işlevlerini tanımlar.
  3. Öğrenci geçmişten günümüze önemli dilbilimcileri ve dilsel yaklaşımları tanır.
  4. Öğrenci farklı dilbilimsel yaklaşımları kullanarak dilsel analiz yapabilir.
  5. Öğrenci dilbilimdeki yaklaşımlar ile geleneksel dil bilgisi yaklaşımlarını karşılaştırabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Ön koşulsuz
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgieleriyle Dilbilim, TDK Yayını, Ankara 2003.Mehmet Aydın, Dilbilim El Kitabı,3F Yayınevi, İstanbul 2007.Özcan Başkan, Lengüsitik Metodu, Çağlayan Kitabevi, İstanbul 1967.Emel Huber, Dilbilime Giriş, Multilingual Yayınevi, İstanbul 2008.Zeynel Kıran, Dilbilime Giriş, Seçkin Yayınevi, Ankara 2001
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dilbilimin ortaya çıkış süreci ve konusu.
2.Dil iletişim ilişkisi, dilin çeşitli işlevleri.
3.Dil yetisi, dil/söz; eşzamanlı dilbilim, artzamanlı dilbilim.
4.Gösterge, dil göstergesi, göstergenin özellikleri ve gösterge türleri
5.Göstergelerin sistem içinde öbür göstergelerle ilişkileri, dizi/ dizim ilişkileri.
6.Dilbilimin dalları: Sesbilim ve çift eklemlilik
7.Biçimbilim, konusu, biçimbirimler ve biçimbirimlerin sınıflandırılmasıyla ilgili ilkeler.
8.Dizimbilim, eski çalışmalarla yeni yaklaşımların ilişkisi, ikili parçacıklar yöntemi
9.Ara sınav
10.Bağımılılık dilbilgisi ve sözdizimi, üretici dönüşümlü dilbilgisi ve cümle.
11.Anlambilim ve konuları, anlam çerçevesi, temel anlam, yan anlam, duygu değeri ve tasarımlar.
12.Anlam değişmeleri.
13.Aktarmalar, deyim aktarması ve ad aktarması.
14.Sözcükbilim ve konuları.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14570
Rehberli Problem Çözümü14342
Toplam132