Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ213 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı lisans öğrencilerine kendi alanlarıyla ilgili bir konuyu bilimsel araştırma yöntemleri çerçevesinde bağımsız bir şekilde araştırıp elde ettikleri bulguları bilimsel yazma kuralları ışığında kaleme alma becerisi kazandırmakdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç.Dr. Mediha Mangır
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilimsel araştırmanın temel yapısını ve dayandığı temel felsefeleri açıklar[B1]
  2. Bilimsel araştırma sürecinin temel yapısını fark eder.
  3. Bilimselliğin niteliklerini kavrar, nedenselliği ve nedensellik ölçütlerini bilir ve nedensellikle korelasyon arasındaki ilişkiyi açıklar
  4. Nitel ve nicel yöntemlerin dayandığı temel felsefeleri tanımlar ve bu iki yöntemin farklılıklarını fark eder.
  5. Ölçme türleri Ölçme düzeyleri Ölçüm kalitesi Güvenlirlik Geçerlik Bileşik ölçüm türleri Endeksler Ölçekler hakkında bilgi sahibi olur
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul: Güzem Yayınları,1997Şener Büyüköztürk ve diğerleri, Bilimsel Araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi, 2011
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilimsel Araştırma Nedir? Bilgi ve Bilginin Kaynakları Bilimsel Bilgi ve Amacı
2.Bilimsel Araştırmanın Temelleri.Bilimlerin Sınıflandırılması ve Sosyal Bilimlerde Araştırma Yapmanın Sorunları
3.Paradigma kavramı ve bilimsel yöntemle ilişkisi Sosyal Bilimler ile Doğa Bilimleri arasındaki paradigma farkı Bilimsel araştırmaya güdüleyici faktörler Bilimsel araştırmanın amaçları Bilimsel araştırmanın özellikleri
4.Araştırma türleri ve veri toplama yöntemleri. Araştırma için gerekli olan literatür taramasını yapabilmek
5.Evren, evren birimi, örnekleme yöntemleri.Bilimsel araştırma sürecinde izlenmesi gereken yol
6.Bilimsel araştırma sürecinde kaynaklara ulaşma ve kütüphane kullanımı
7.Bilimsel araştırmada internet kaynaklarından yararlanma
8.Bilimsel araştırmada kaynak gösterimi ile ilgili detaylar ve dipnot kullanımı
9.Verilerin toplanması ve değerlendirilmesi. Ölçme, güvenilirlik, geçerlilik, madde analizi, anket geliştirme, gözlem, görüşme. Bilimsel araştırmada metin aktarmaları
10.Ara sınav
11.Nicel ve nitel araştırmaların özellikleri, aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar
12.Araştırma metninin yapısı. Bilimsel bir yazının kullanımı. Bilimsel yazıda dil bilgisi ve noktalama işaretlerini kullanımı
13.Bilimsel araştırmada tablo, şekil, sayı,dipnot ve grafik kullanımı.
14.Yöntemlerin uygulandığı rapor hazırlama
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik2510
Makale Yazma12020
Makale Kritik Etme31030
Ev Ödevi11010
Toplam102