Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TRÖ212 Etkili İletişim 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İnsan ilişkileri doyum sağlayan, grup psikolojisine özendiren ve verimli yaşamayı geliştirmeyi amaçlayan bir süreçtir. Bu amaçla Türkçe öğretmenliğine hazırlanan öğretmen adaylarımıza insan ilişkilerinin temelini oluşturan iletişim kavramını tanıtarak, bunu meslek hayatlarında nasıl etkin bir şekilde kullanacaklarını öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Safa ÇELEBİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Eğitimin temelde bir iletişim etkinliği olduğunu bilme ve gelecekteki eğitim-öğretim faaliyetlerini buna göre planlama
  2. Açık ben dili kullanabilme, empatik, kabul edici iletişim yaklaşımlarını bilme ve sergileyebilme.
  3. Gurup içi ve guruplar arası iletişimin kurallarını benimseyebilme ve takım çalışmalarında uyum sağlayabilme.
  4. İletişimi engelleyen faktörleri bilme çözüm yolları geliştirebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Tayfun, Recep. (2014), Etkili İletişim ve Beden Dili, Ankara: Nobel Yayınları. 2. Demiray,Uğur. (2008); Etkili İletişim,Ankara: Pegem Akademi4. Ergin, Akif. (2014), Eğitimde Etkili İletişim, Ankara: Anı Yayıncılık.5. İzgören, Ahmet Şerif.(2014), Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, Ankara: Elma Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. İletişim, iletişim süreci, kişilerarası iletişim
2.İletişim Yaklaşımları ve İletişimin Ögeleri
3.Etkili İletişim ve Dil
4.İletişim Modelleri ve İletişimin Sınıflandırılması
5.Sözlü ve Yazılı İletişimin Özellikleri
6.Etkili İletişimin Engelleri
7.Etkili İletişimin Temelleri
8.Etkili İletişimde Dinleme
9.Konuşmayı Etkili Kılma
10.Ara Sınav
11.Sözsüz İletişimin Evrensel ve Kültürel Boyutları
12.İletişim uygulamaları
13.İletişim uygulamaları
14. Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15460
Takım/Grup Çalışması12020
Rol Oynama / Dramatize Etme122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Toplam106