Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 4 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramları, çeşitli öğretim teknolojilerinin özelliklerini, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yerini ve kullanımını kavratmak, konu alanına uygun örnek öğretim materyalleri tasarlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç.Mediha Mangır
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğretim sürecinde çeşitli materyallerden ve kaynaklardan yararlanmanın önemini bilir.
  2. Öğrencilerin Türkçe öğretiminde ihtiyaç duydukları teknolojik kaynakları eleştirel gözle değerlendirerek etkin kullanmalarını sağlar.
  3. İçeriğe, öğrencilerin dil gelişimine ve seviyesine uygun mevcut materyalleri kullanır.
  4. Öğretim sürecinde öğrencileri çeşitli materyalleri ve kaynakları kullanmaya yönlendirir.
  5. Derste kullanılan kavramları açıklar (eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi, uzaktan eğitim, BDÖ v.b)
  6. Öğretimde teknoloji kullanımının sınıftaki etkili iletişim açısından önemini kavrar
  7. Öğretimde yaygın olarak kullanılan tepegöz, slayt projektörü, video, bilgisayar v.b araçların kullanım ilkelerini ve güçlü yanlarını açıklar
  8. Öğretim materyali tasarım ilkelerine uygun şekilde tepegöz saydamı, slayt, afiş v.b basit ders aracı geliştirir
  9. Programalı öğretim yöntemini açıklar ve alanının eğitim programına uygun bir programalı öğretim materyali hazırlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Selvi, Kıymet. 2008. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık.
2. Yanpar, Tuğba. 2007. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık.
3. Nuhoğlu, Murat. Tamer, Özsoy. 2008. Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı. Ankara: Nobel Yayın.
4. Yalın, Halil İbrahim. 2003. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Öğretim analizi, amaçların sınıflandırılması, amaç analizi, öğrenen analizi, içeriği planlama, alıştırmaları ve geribildirimi planlama, değerlendirmeyi planlama, iki boyutlu görsel öğrenme-öğretme araçları, klasik eğitim teknolojileri, modern eğitim teknolojileri, öğretim materyali seçim prosedürü, materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri, tasarım öğeleri, ders materyali geliştirme yönetimleri, alanla ilgili geliştirilen materyaller, görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyallerin geliştirilmesi, öğretim materyallerinin ders ortamında kullanım örnekleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yapılmış uygulamalardan iyi örneklerin gösterimi
2.Teknolojinin okullarda kullanımına ilişkin örneklerin gösterimi
3. İletişimi olumsuz etkilen örneklere ait rol oynama
4. İletişimi olumlu etkilen örneklere ait rol oynama
5. Alan öğretiminde teknoloji kullanımına ait bilimsel makalelerin bulunması
6. Alan öğretimindeki kazanımlara göre araç belirleme uygulamaları
7. Örnek dia gösterimi ve öğrencilerin hazırladıkları dialar
8.Opak projeksiyon ile materyal gösterimi, ev ödevlerinin ve sınavların analizi
9.Farklı araçlara projeksiyon makinesinin bağlanması ve akıllı tahta uygulamaları
10.Hazırlanan doğrusal ve dallara ayrılan programlı öğretim materyallerinin sunumu
11.Alanda kullanılabilecek tv programları, belgeseller, sinema filmi v.b örneklerin gösterimi ve öğrencilerin kendi çektikleri eğitsel videolar
12.Bilgisayarın okullarda yönetim ve öğretim işlerinde kullanımına ilişkin örnek gösterimler
13.Alana ait BDÖ yazılımlarının gösterimi ve incelenmesi
14.Etkinlik ve materyal örnekleri, materyal değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım10550
Uygulama/Pratik12020
Takım/Grup Çalışması12020
Beyin Fırtınası5525
Rapor Hazırlama155
Proje Tasarımı /Yönetimi21020
Bireysel Çalışma11515
Toplam155